U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Keuring centrum ontmanteling elektrische en hybride voertuigen

Het ontmantelen van afgedankte voertuigen is wettelijk geregeld. Om in aanmerking te komen als centrum voor het depollueren, ontmantelen en vernietigen van afgedankte voertuigen of depollutiecentrum dient u met succes een keuring te doorstaan.

Vinçotte kan toelichten aan welke kwaliteits- en veiligheidseisen u dient te voldoen voor elektrisch aangedreven voertuigen.

Vinçotte is een onafhankelijke keuringsinstelling die u ook het nodige attest kan leveren na keuring of u voldoet aan de technische en de administratieve vereisten voor de erkende centra. Dit attest heeft u nodig heeft om een aanvraag in te dienen bij OVAM tot erkenning als centrum voor het depollueren, ontmantelen en vernietigen van afgedankte voertuigen. De aanvraag dient u in via het OVAM webloket voor centra depollutie afgedankte voertuigen

Meer info over de inspectie van depollutiecentra

De erkenning blijft behouden voor onbepaalde duur als u:

  • de taken reglementair uitvoert,
  • blijft voldoen aan de erkennings- en gebruiksvoorwaarden,
  • jaarlijks een opvolgingskeuring door Vinçotte laat uitvoeren en een positief keuringsrapport heeft
  • vijf jaar na het verlenen van de erkenning een positief keuringsrapport kan voorleggen van een initiële keuring door Vinçotte

Voldoet u hier niet aan dan kan de OVAM de procedure tot opheffing van de erkenning opstarten.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.