U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Risicoanalyse explosie CNG-installaties

Brand en ontploffingen kunnen desastreuze gevolgen hebben. Vaak eisen ze een zware economische tol of kosten ze zelfs mensenlevens. Zeker wanneer u met CNG-installaties werkt, behoeft ontploffingsgevaar extra aandacht.

Vinçotte voert een risicoanalyse uit om het explosiegevaar in uw onderneming te minimaliseren en adviseert u over maatregelen die u kunt nemen om de brandveiligheid te optimaliseren.

Meer over risicoanalyse explosie CNG-installaties:

Vinçotte controleert of in uw explosiegevaarlijke omgeving minstens volgende maatregelen zijn genomen:

 • Het aantal gevarenzones moet tot een minimum worden beperkt.
 • Het gebruik van elektrisch en niet-elektrisch materieel moet in de gevarenzones zoveel mogelijk worden vermeden.
 • Er moet te allen tijde vermeden worden dat het elektrisch en niet-elektrisch materieel tot een ontsteking kan leiden.
 • Eigen personeel moet de juiste opleidingen hebben genoten en voldoende geïnformeerd zijn over de mogelijke gevaren.

Daarnaast moet op basis van een risicoanalyse een explosieveiligheidsdocument (EVD) worden opgesteld en moet u een brandveiligheidsrapport en zoneringsplannen kunnen voorleggen die zowel door u als exploitant als door een erkende controle-instelling zijn ondertekend.

Voordelen risicoanalyse explosie CNG-installaties

 • Vinçotte keurt en parafeert de rapporten en de zoneringsplannen.
 • U kunt een beroep doen op ons voor de goedkeuring van het plan van uitwendige invloedsfactoren (AREI art. 19).
 • Wij verlenen advies rond materiaalkeuze in explosiegevaarlijke zones.
 • Als aangemelde instantie kunnen wij een eenheidsonderzoek volgens Bijlage III van Richtlijn 94/9/EG uitvoeren.

Normen en wetgeving

 • AREI
 • ATEX 95 – 94/9/EG - Koninklijk besluit van 22 juni 1999 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke apparaten en beveiligingssystemen, bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen, moeten bieden
 • ATEX 137 – 99/92/EG - Koninklijk besluit van 26 maart 2003 betreffende het welzijn van de werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen
 • KB van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen
 • IEC 60079-0: Explosieve atmosferen – Elektrisch materieel – Algemene eisen
 • IEC 60079-10-1: Explosieve atmosferen – Classificatie van gevaarlijke gebieden – Explosieve gasatmosfeer
 • IEC 60079-10-2: Explosieve atmosferen – Classificatie van gebieden – Explosieve stofatmosferen
 • IEC 60079-14: Explosieve atmosferen – Ontwerp, keuze en opstelling van elektrische installaties
 • NBN EN 13463: Niet-elektrische uitrusting voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen

Toepassing

Ondernemingen die werken met CNG-installaties.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Contact

Stel uw vraag meteen aan het gespecialiseerde team binnen uw sector. U kan ons ook telefonisch bereiken via 02/674.57.11

Offerte button 2

Prijs, offerte of info nodig?

Vraag offerte of info aan
Afspraak button 2

Nieuwe afspraak aanvragen?

Maak afspraak
Planning button 2

Bestaande afspraak verplaatsen?

Wijzig afspraak
Customercare button 2

Vragen ivm uw factuur, verslag,..

Verslag, factuur...
Compliment button 2

Tevreden over ons?

Geef een compliment
Klacht button 2

Niet tevreden?

Meld een klacht
Andere button 2

Niet gevonden wat u zocht?

Meld het ons