Risicoanalyse brand CNG-, LNG- of LPG-installatie

Werkt u met voertuigen die aangedreven worden door een gas, dan is brandveiligheid een extra aandachtspunt. Vinçotte voert een risicoanalyse uit en adviseert u over maatregelen die u kunt nemen om de risico's op brand te minimaliseren en de brandveiligheid te optimaliseren.

Meer over risicoanalyse brand CNG-, LNG- of LPG-installatie:

Omdat Vinçotte heel vaak wordt geconsulteerd voor preventie en risicoanalyses rond brandveiligheid hebben wij hiervoor een pakket gestandaardiseerde diensten ter beschikking.

Doorheen de jaren hebben wij voldoende ervaring en expertise opgebouwd om onze aanpak aan te passen aan bijzondere omstandigheden, in casu de brandveiligheid van CNG-, LNG- of LPG-installaties. In onderling overleg en toegespitst op uw noden stellen wij een team van experten uit verschillende vakgebieden samen. Elke expert zal vanuit zijn eigen invalshoek de brandveiligheid van uw infrastructuur evalueren en beoordelen.

Daarnaast zien wij het als een uitdaging om binnen het kluwen van wettelijke vereisten altijd op zoek te gaan naar de meest kostenefficiënte oplossing die het hoogste veiligheidsniveau garandeert.

Voordelen risicoanalyse brand CNG-, LNG- of LPG-installatie

  • Wij onderzoeken de conformiteit van uw brandveiligheidsprocedures.
  • Aan de hand van verschillende onderzoekstechnieken (what-if-methode, ISO TS 16732 - 16733,...) maken we een risicoanalyse op.
  • We evalueren de werking van uw brandveiligheidsscenario's met bijzondere aandacht voor de integratie van actieve brandveiligheidssystemen.
  • We organiseren evacuatieoefeningen waarbij we zowel een goede voorbereiding als een debriefing voorzien.
  • We evalueren uw brandpreventiemaatregelen.

Normen en wetgeving

KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen

Toepassing

Ondernemers die werken met CNG-, LNG- of LPG-installaties

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.