U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Geluid op de werkplaats

Vinçotte heeft een ruime ervaring in het uitvoeren van metingen en studies met betrekking tot het geluid op de werkplaats en het geven van advies ter bescherming van de werknemers tegen de risico’s van lawaai op het werk.

Onze expertise op dit terrein omvat een brede waaier aan diensten:

 • uitvoeren van metingen ter bepaling van de blootstelling aan lawaai
 • uitvoeren van dosimetrie ter bepaling van de dagelijkse blootstelling aan lawaai
 • opmeten van geluidskaarten van productiezones
 • zonering op basis van effectieve metingen
 • risicoanalyse voor gevaar op gehoorschade
 • broninventarisatie
 • intensiteitsmetingen voor bronidentificatie (opsporen van relevante bronnen/deelbronnen)
 • emissiemetingen ter bepaling van het geluidsvermogenniveau (druk, intensiteit, trillingen)
 • prognose en advies met betrekking tot de geluidsimpact van nieuwe installaties
 • opmeten en advies met betrekking tot de nagalmtijd in industriële gebouwen
 • opstellen van een saneringsplan ter reductie van de dagelijkse blootstelling aan lawaai
 • onderzoek naar de toepassing van de Best Beschikbare Technieken (BBT-studies)

Wanneer u samenwerkt met Vinçotte bieden wij u een ruim aantal voordelen:

 • We hebben ruime ervaring op het gebied van risicoanalyse van lawaai op de werkplaats.
 • Er is een team van 10 ervaren specialisten werkzaam binnen de dienst geluid.
 • We beschikken over een erkenning van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg als laboratorium voor het bepalen van de blootstelling van de werknemers aan lawaai.
 • We hebben een accreditatie van Belac gekregen voor het uitvoeren van metingen ter bepaling van de blootstelling van de werknemers aan lawaai overeenkomstig de criteria van de norm NBN EN ISO/IEC 17025 (certificaat 016-test).
 • We zijn een neutrale en objectieve partner. Onze resultaten worden aanvaard door de diverse instanties en overheden.

Dankzij onze grondige analyse zorgt u ervoor dat uw medewerkers beschermd zijn en kunnen werken in een aangename omgeving.

Wetgeving

In haar diensten houdt Vinçotte rekening met volgende delen van de wetgeving en met de bestaande normen en standaarden:

 • Koninklijk Besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van lawaai op het werk (KB van 16 januari 2006).
 • Richtlijn 2003/10/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van fysische agentia (lawaai) – 6 februari 2003.
 • Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (A.R.A.B.).


Normen en standaarden

 • NBN ISO 1999 – Bepalen van de beroepsmatige blootstelling aan lawaai en het schatten van de door lawaai veroorzaakte gehoorbeschadiging

Voor deze diensten doen vooral onderstaande diensten een beroep op Vinçotte:

 • industrie
 • KMO’s
 • preventiediensten
 • overheid en vakorganisaties

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.