U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Ontwerpbeoordeling van uw drukapparatuur

In de levenscyclus van drukapparatuur kan men drie belangrijke fases onderscheiden: ontwerp-, fabricage- en gebruiksfase. Om problemen in de twee laatste fases te vermijden, is het cruciaal dat de nodige aandacht wordt besteed aan de ontwerpfase. Onze ingenieurs evalueren uw ontwerp van drukapparatuur en installaties om na te gaan of ze voldoen aan de desbetreffende regels om u een certificaat te bezorgen.

Onder ‘ontwerp’ verstaan we niet alleen het dimensioneren en bepalen van de minimaal vereiste diktes, maar in het algemeen de bepaling van alle parameters en procedures die een optimale fabricage en gebruik in uitbating van de apparatuur of installatie in kwestie garanderen. Het gaat meer bepaald om:

 • de risicoanalyse
 • de materiaalkeuze
 • de algemene dimensionering en wanddiktebepaling
 • de bepaling van de voornaamste fabricageparameters (vormen, lassen, thermische behandeling etc.)
 • het programma voor destructief en niet-destructief onderzoek
 • de bepaling van de weerstands- en dichtheidsproeven
 • beveiliging tegen het overschrijden van de aanvaardbare limieten

Onze ingenieurs evalueren het ontwerp van drukapparatuur en installaties, zowel in een vrijwillige als reglementaire context, om na te gaan of ze voldoen aan de technische en administratieve regels die worden bepaald in reglementen, internationale normen en uw specificaties.

Met het oog daarop houden ze rekening met een reeks parameters en voorschriften :

 • doel van de apparatuur of de installatie
 • reglementaire context
 • toepasselijke normen en codes, en de uitgave ervan
 • aanvullende vereisten bij de normen en codes
 • basisparameters voor de dimensionering:
   • hoofdafmetingen
   • ontwerpdruk
   • minimale en maximale ontwerptemperatuur
   • bedrijfsdruk
   • bedrijfstemperatuur
   • beproevingsdruk
   • eigen gewicht
   • gewicht van het fluïdum
   • transiënten
   • aantal cycli
   • externe belasting ter hoogte van de aansluitingen
   • wind
   • aardbevingen
   • dynamische belastingen
   • etc.
 • eigenschappen van het fluïdum
 • ondersteuningen
 • potentiële degradatiemechanismen
 • voorschriften inzake beveiliging (bijvoorbeeld tegen overdruk)
 • voorschriften inzake toegankelijkheid voor inspecties tijdens uitbating
 • etc.

Deze controle gebeurt door onze ingenieurs die hier specifiek voor zijn opgeleid en over de nodige hulpmiddelen beschikken (berekeningsprogramma’s etc.). Het resultaat is hetzij een rapport van de ontwerpbeoordeling, hetzij een formele certificatie van het ontwerp zoals vereist door een bijzondere reglementering (typegoedkeuring etc.).

Deze dienst biedt u:

 • een neutrale evaluatie van het ontwerp van uw apparatuur of installatie door een onafhankelijke instelling, zodat u zekerder bent van een veilige apparatuur of installatie
 • het vroegtijdig opsporen van eventuele problemen tijdens de fabricage- en/of gebruiksfases, met de mogelijkheid om tijdig de nodige corrigerende acties te ondernemen
 • het bekomen van de door de geldende wetgeving vereiste certificatie
 • etc.

Wetgeving

Vinçotte is bevoegd voor de controle van het ontwerp van drukapparatuur en installaties in het kader van diverse reglementeringen :

 • Richtlijn 97/23/EG – Europese richtlijn inzake drukapparatuur;
 • Richtlijn 2010/35/EG – Europese richtlijn inzake vervoerbare drukapparatuur;
 • Richtlijn 2009/105/EG – Europese richtlijn inzake drukvaten van eenvoudige vorm
 • Belgisch koninklijk besluit van 11 maart 1966 betreffende installaties voor het vervoer van gevaarlijke producten via leidingen;
 • Belgisch ministerieel besluit van 11 juni 1993 betreffende als nucleair geklasseerde drukapparatuur en installaties;
 • Frans besluit van 12 december 2005 betreffende nucleaire drukapparatuur;
 • etc.


Normen en standaarden

De ingenieurs van Vinçotte baseren zich op de erkende internationale normen voor de controle van het ontwerp van drukapparatuur en installaties:

 • Amerikaanse normen: ASME VIII div.1 & 2, ASME III, ASME B31.3, ASME B31.8, TEMA, etc.
 • Europese normen: EN 13445, EN 13480, etc.
 • Duitse normen: ADMerkblatter, KTA
 • Franse normen: CODAP, CODETI, RCC-M, etc.
 • Nederlandse normen: RTOD, NEN 3650, etc.
 • etc.

De diensten van Vinçotte inzake ontwerpbeoordeling zijn bedoeld voor :

 • de constructeurs van drukapparatuur en -installaties
 • de toekomstige uitbaters van drukapparatuur en -installaties
 • de studiebureaus belast met het ontwerp van drukapparatuur en installaties
 • etc.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.