U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Elektrische laagspanningscontrole van een lift (of hiermee gelijkgesteld hefwerktuig)

Zijn in uw onderneming één of meerdere liften (of hefwerktuigen zoals een kraan, garagehefbruggen, roltrappen ...) geïnstalleerd? Aangezien u daar wettelijk toe verplicht bent, laat u ze wellicht controleren door een erkende instantie. Maar laat u ook hun elektrische systeem nakijken? Wist u dat door de complexe bijzonderheden van sommige hefwerktuigen een grondige controle van hun elektrische laagspanningsonderdelen nodig is?
De elektrische controles vinden plaats in het kader van de brandpreventie en de preventie van het risico op directe en indirecte elektrische schokken voor de gebruikers (operatoren) van dit type van inrichting. Met directe elektrische schokken hebben we het over het rechtstreekse fysieke contact met een element dat onder een gevaarlijke spanning kan staan. Bij indirecte schokken gaat het over de continuïteit van de aarding van elementen die een gevaarlijke spanning kunnen verspreiden.

Het gaat er hier niet om dat uw lift of vergelijkbare hefwerktuig aan de geldende wettelijke voorschriften moet voldoen. Wel over een preventieve manier van werken om nakende defecten aan installaties op te sporen.

Zo bent u er altijd zeker van dat uw materiaal veilig en naar behoren werkt.

Tijdens de controle lichten we alleen de elektrische installatie stroomafwaarts van de hoofdschakelaar door. We nemen daarbij alleen de delen onder de loep die verband houden met het gebruik en de werking van de lift (of het hiermee gelijkgestelde hefwerktuig).

Vervolgens ontvangt u een gedetailleerd verslag dat gebaseerd is op onze interne procedure L1051/1051 012. In dat verslag vindt u niet alleen onze vaststellingen, maar ook om welke installatie het gaat, de algemene elektrische gegevens ervan en een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde controles. Het gaat met name om:

   » de administratieve verificaties die we hebben gedaan;

   » onze metingen;

   » de tests/proeven die we hebben uitgevoerd.

Deze niet-verplichte, speciale inspecties zijn aanbevolen voor alle ondernemingen en instellingen die liften of hiermee gelijkgesteld hijsmateriaal gebruiken. Organisaties die de veiligheid van mensen heel belangrijk vinden en zich als een verantwoordelijke beheerder willen opstellen tegenover hun operatoren.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.