U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Arc Flash study - Vlamboogstudies

Een Arc Flash of vlamboog is een overslag door lucht tussen twee onder spanning staande geleidende delen. De vlamboog die bij een dergelijke elektrische fout vrijkomt, heeft een enorme hoeveelheid energie waardoor koper en staal in de installatie smelten en verdampen. De toename aan volume van dit oververhit materiaal zorgt voor een explosief karakter van de vlamboog. Met kennis ter zake kan door ons een oplossing aangereikt worden om uw werknemers te beschermen tegen de gevaren van Arc Flash.

Een veilige installatie blijkt echter niet voldoende om een Arc Flash uit te sluiten. Veilige werkmethoden met persoonlijke beschermingsmiddelen overeenkomstig het aanwezige energieniveau zijn de oplossing. Vinçotte creëert aan de hand van een Arc Flash – studie een veiligere werkomgeving. Een dergelijke studie brengt de vrijgekomen energie in kaart op het niveau van de hoogspanningscabine en laagspanningsborden.

Op die manier kunnen we een betere risico-analyse(berekening) maken van uw elektrische installatie of elektrische werkzaamheden en de gepaste preventiemaatregelen onder de vorm van persoonlijke beschermingsmiddelen voorstellen om zo de risico’s te minimaliseren.

Voordelen van een Arc Flash – studie zijn :

  • Afschakeltijden en uitschakelstromen van de elektrische beveiligingen nakijken en indien nodig verlagen om een vermindering van de energie te bekomen.
  • Eigenschappen van bestaande elektrische installaties bekijken en oordelen of dit materiaal al dan niet aan vervanging toe is en/of andere maatregelen moeten voorzien worden om de werknemers te beschermen door extra persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vlamboog.
  • Het geeft een aanduiding van welke categorie PBM’s(persoonlijke beschermingsmiddelen) gebruikt dienen te worden voor een elektrische werksituatie en/of de te respecteren afstanden ten opzichte van het vlambooggevaar.
  • De werknemers kunnen meer gericht geïnformeerd worden. Elk bord kan voorzien worden van een vignet dat alle belangrijke parameters weergeeft (werkafstanden, te gebruiken PBM’s op die plaats,…). Dit vergemakkelijkt het opstellen van werkprocedures.
  • Identificatie van de elektrische energie brengt de gevaarlijke locaties in kaart.

In Europa is er geen expliciete verplichting om een Arc Flash – studie uit te voeren.

In België hebben we wel de Codex Welzijn op het Werk die de werkgever verplicht om bedrijfsrisico’s te analyseren in het kader van de algemene beginselen van veiligheid en preventie.

AREI (art. 266) – Werkzaamheden aan elektrische installaties.

KB 4 december 2012 – Minimale veiligheidsvoorschriften van elektrische installaties op arbeidsplaatsen.

Regelgeving

Synergrid C2/112: Technische voorschriften voor aansluiting op het HS-distributienet.

Normen en standaarden

IEEE std 1584 : Guide for Performing Arc-Flash Hazard Calculations.

NFPA 70E : Standard for Electrical Safety in the Workplace

NBN EN 50110-1: Exploitatie van elektrische installaties.

Arc Flash – studies kunnen een meerwaarde betekenen voor alle bedrijven met niet-huishoudelijke installaties die gevoed worden door een hoogspanningscabine.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.