U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

KMO - Portefeuille audit

Vinçotte is aangesteld als auditbureau voor de KMO-Portefeuille. De KMO-Portefeuille is een maatregel van de Vlaamse Overheid ter bevordering van ondernemingen. Wanneer u een "KMO-Portefeuille geregistreerde dienstverlener" bent, kunnen uw klanten (KMO's en beoefenaars van vrije beroepen) subsidies bekomen voor opleiding en advies.

Sinds 2013 heeft VLAIO (het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen) een nieuwe methode geïntroduceerd en sinds april 2016 wordt er niet meer gesproken over een erkend maar over een geregistreerd dienstverlener. Een nieuwe registratie verloopt enkel nog via één unieke methode: een audit volgens de KMOP-norm door een erkend auditbureau.

Vinçotte is aangesteld als auditbureau en biedt deze audit volgens de KMOP-norm aan.

Welke diensten komen in aanmerking ?

Verschillende types van ondersteunende diensten voor KMO’s in opleiding en advies komen in aanmerking voor subsidies.

Waarom een nieuwe audit KMO-portefeuille ?

Met meer gerichte steun aan welbepaalde domeinen wil de Vlaamse overheid de economie bevorderen en dit vereiste een nieuwe erkenningsmethode.

Een KMO-Portefeuille geregistreerde dienstverlener wordt opgenomen in de database van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en uw klanten krijgen subsidies wanneer ze een opleiding bij u volgen of advies bij u inwinnen.

Wetgeving

Vanuit een Europees wettelijk kader werd het Vlaams wettelijk kader gecreëerd, het Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemingsbevorderende diensten (gewijzigd op 30 maart 2016).

Meer informatie: www.vlaio.be

KMOP-norm

Tijdens een KMO-portefeuille audit wordt de werking van een kandidaat- dienstverlener afgetoetst aan de KMOP-norm. De volgende basisvereisten komen aan bod: de activiteiten, bewijs van ervaring, klantentevredenheid, kennis KMO-Portefeuille, integriteit en domein/pijler-specifieke competenties & vereisten. De eisen van de KMOP-norm worden beoordeeld op basis van de wijze waarop ze zijn georganiseerd en aantoonbaarheid van de toepassing daarvan.

Deze dienst is bedoeld voor bedrijven actief in opleiding en advies.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.