U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

ISO 39001 - Managementsystemen voor veiligheid van het wegverkeer (RTS)

45 procent van de dodelijke arbeidsongevallen in België zijn verkeersongevallen. Bedrijven zoeken daarom steeds meer naar oplossingen om verkeersveiligheid op een structurele manier aan te pakken. Om hen daarin te begeleiden werd in 2012 de ISO 39001-norm in het leven geroepen. Deze norm bevat een aantal richtlijnen die een leidraad bieden voor bedrijfsleiders om een managementsysteem voor verkeersveiligheid op te zetten.

Vinçotte is gemandateerd om na een positieve evaluatie van uw aanpak rond verkeersveiligheid een certificaat uit te reiken dat bewijst dat u voldoet aan de ISO 39001-norm.

Meer over ISO 39001:

Het ISO 39001-gecertificeerde systeem moet een proces omvatten voor het beheer van de identificatie, de evaluatie, de toepassing en de follow-up van de wetgeving en de reglementering die van kracht is, alsook een conformiteitsverbinding.

Gefaseerd verloop van de certificatiecyclus

 • Contact: Wanneer u een ISO 39001-certificatie wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met Vinçotte. Wij verstrekken u de nodige inlichtingen en vervolgens kunt u een offerte aanvragen of een bestelling plaatsen.
 • Offerte/bestelling: De offerte wordt gebaseerd op het aantal Full Time Road Users (FTRU). Het woonwerkverkeer is gelijk aan 0.25 FTRU per medewerker.
 • Pre-audit: Vinçotte voert eventueel eerst een facultatieve pre-audit uit. Hiermee bekijken we over er nog vragen of onduidelijkheden zijn en of uw systeem al klaar is om te worden gecertificeerd.
 • Voorbereidend bezoek: Tijdens het voorbereidend bezoek analyseren en evalueren we de dossiers, observeren we de toepassing op het terrein en bereiden we de auditplanning voor.
 • Audit en verslag: De eigenlijke audit bestaat uit een verificatie van de documentatie van het systeem en de implementatie van dat systeem binnen de onderneming. Na afloop maken wij een verslag op.
 • Certificatie: Op basis van dat verslag wordt beslist of u al dan niet gecertificeerd kunt worden. Bij een positief advies wordt vanzelfsprekend een certificaat toegekend. Bij een negatief advies moet binnen de 3 maanden een bijkomende post-audit worden uitgevoerd. Daarbij wordt nagegaan of er bijkomende doeltreffende maatregelen zijn genomen.
 • Follow-up: Jaarlijks wordt een follow-upaudit uitgevoerd. Die audit bestaat uit een evaluatie van de continuïteit van het systeem en de garantie van de evolutie ervan.

De ISO 39001-certificaten zijn drie jaar geldig en een cyclus omvat een certificatieaudit en follow-upaudits.

Voordelen ISO 39001

 • Met een ISO 39001-certificatie toont uw onderneming aan dat ze over een managementstructuur beschikt dat de risico's voor uw personeel omtrent verkeersveiligheid tot een minimum beperkt.
 • Wanneer u aan de ISO 39001-norm voldoet, beschikt u over alle hulpmiddelen die er mee voor zorgen dat het aantal ongevallen en alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten die hieraan verbonden zijn afnemen.
 • Uw medewerkers zijn gemotiveerd en zich beter bewust van hun rol op de weg en van het belang van de zorg voor hun veiligheid en die van andere weggebruikers.
 • Uw klanten hebben de zekerheid dat ze een beroep doen op een verantwoordelijke leverancier, gesensibiliseerde chauffeurs en een onderneming met een hoog maatschappelijk bewustzijn.
 • De gemeenschap en de andere betrokken partijen krijgen een beter globaal beeld van uw onderneming.

De ISO 39001-norm is gebaseerd op een nieuwe ISO high level-structuur en is verenigbaar met die internationale referenties voor managementsystemen.

Normen en wetgeving

ISO 39001

Toepassing ISO 39001

Iedere onderneming die een dynamisch systeem voor verkeersveiligheid wil implementeren.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Contact

Stel uw vraag meteen aan het gespecialiseerde team binnen uw sector. U kan ons ook telefonisch bereiken via 02/674.57.11

Offerte button 2

Prijs, offerte of info nodig?

Vraag offerte of info aan
Afspraak button 2

Nieuwe afspraak aanvragen?

Maak afspraak
Planning button 2

Bestaande afspraak verplaatsen?

Wijzig afspraak
Customercare button 2

Vragen ivm uw factuur, verslag,..

Verslag, factuur...
Compliment button 2

Tevreden over ons?

Geef een compliment
Klacht button 2

Niet tevreden?

Meld een klacht
Andere button 2

Niet gevonden wat u zocht?

Meld het ons