U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Certificatie VCU

Het VCU-systeem is gebaseerd op het VCA-systeem. VCU is een procedure voor de certificatie van het veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem van uitzend- en detacheringsbureaus. Ze is van toepassing voor het ter beschikking stellen van personeel aan opdrachtgevers die VCA vereisen en aan VCA-gecertificeerde ondernemingen.

Heeft u vragen over de certificatie status van een bepaald bedrijf? Vul het formulier onderaan deze pagina in en wij helpen u zo spoedig mogelijk.

VCU is een procedure voor de certificatie van een veiligheidsmanagementsysteem. Dat betekent dat een uitzendbureau moet bewijzen dat het voldoet aan de VCU-criteria, die worden voorgesteld onder de vorm van een vragenlijst, tijdens audits die worden uitgevoerd door een erkende certificatie- instantie zoals Vinçotte.

De certificatiecyclus verloopt in verschillende fasen:

 • contact opnemen en inlichtingen
 • offerte / bestelling
 • eventuele pre-audit (analyse en beoordeling van de dossiers op bestelling)
 • voorafgaande verificatie van de documentatie
 • audit en verslag:

Een audit bestaat uit een verificatie van de documentatie van het systeem en de implementatie van dat systeem binnen de onderneming. De opmerkingen worden opgetekend in een auditverslag.

 • beslissing en certificaat (+ corrigerende maatregelen):

Op basis van dat verslag beslist de coördinator van de certificatie-instantie of de contractant al dan niet gecertificeerd kan worden. Indien het advies positief is, wordt een certificaat toegekend. Zo niet zal een bijkomende audit (post-audit) moeten worden uitgevoerd nadat corrigerende maatregelen werden getroffen, om te beslissen of het systeem daadwerkelijk voldoet aan de eisen van de norm.

 • follow-upaudits:

Jaarlijks zal een follow-upaudit moeten worden uitgevoerd. Deze audit bestaat uit een beoordeling van de evolutie van het systeem.

De certificaten zijn gedurende drie jaar geldig en elk jaar moeten de belangrijkste elementen opnieuw geverifieerd worden. Na drie jaar moet opnieuw een volledige hercertificatieaudit worden uitgevoerd.

VCU is eigendom van het Centraal College van Deskundigen (CCVD-VCA), dat het VCU-certificatiesysteem beheert en toezicht houdt op de kwaliteit ervan. Vinçotte, als certificatie-instantie, moet aan alle accreditatievoorwaarden voldoen en de overeenkomst met de SSVV (Stichting Samenwerken voor Veiligheid) naleven.

Onze auditors zijn ervaren en helpen u om het certificaat te behalen, zij staan klaar om veiligheidsmanagementsystemen te beoordelen en de beste procedures te tonen. Bovendien kennen de auditors de industriële context waarin ondernemingen actief zijn.

De uitgereikte certificaten bieden u de volgende voordelen:

 • aanzienlijke vermindering van het aantal ongevallen en bijgevolg van werkverlet
 • vermindering van onaangename gevolgen en kosten die eraan verbonden zijn
 • vermindering van schade aan installaties en van kosten die gepaard gaan met het stilleggen ervan
 • ze bevestigen aan uw medewerkers dat de processen goed verlopen en dat ze gestructureerd te werk gaan om hun eigen veiligheid en die van anderen te vrijwaren
 • ze stimuleren uw medewerkers om de veiligheid te verhogen
 • ze geven u toegang tot markten waar het absoluut noodzakelijk is de werkplek zo veilig mogelijk te maken (bv VCA**-gecertificeerde ondernemingen, petrochemie, staalindustrie)
 • de verbetering van het imago van het bedrijf, zowel in de ogen van het personeel als naar buiten toe.

Wetgeving

Gedurende het hele verloop van de management- systeemaudits wordt rekening gehouden met de geldende wetgeving, reglementeringen en normen, zowel wat het activiteitengebied als wat de werkplek betreft.


Normen en standaarden

De VCU-referentienormen dienen als basis voor deze dienst.

VCU is bedoeld voor organisaties die personeel ter beschikking stellen, met overdracht van gezag, aan ondernemingen die activiteiten met verhoogd risico uitvoeren of die in risico-omgevingen werken (fabrieken, werkplaatsen, sites van grote projecten). Dat hiërarchisch gezag wordt uitgeoefend door de gebruiker .

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.