U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

VCU-certificatie

Het VCU-systeem is gebaseerd op het VCA-systeem. VCU is een procedure voor de certificatie van het veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem van uitzend- en detacheringsbureaus. Ze is van toepassing wanneer personeel ter beschikking wordt gesteld aan opdrachtgevers die VCA vereisen en aan VCA-gecertificeerde ondernemingen.

Wilt u een VCU-audit laten uitvoeren om de nodige certificaten te krijgen? Dan kunt u hiervoor een beroep doen op Vinçotte. Wij begeleiden u tijdens het hele proces, geven advies en certificeren na een positieve evaluatie.

Meer over VCU-certificatie:

VCU is een procedure voor de certificatie van een veiligheidsmanagementsysteem. Wanneer u als uitzendbureau een VCU-certificatie aanvraagt, moet u kunnen bewijzen dat u voldoet aan de VCU-criteria die worden voorgesteld in de vorm van een controlelijst, de VCU-checklist. Tijdens een audit zullen één of meerdere preventieadviseurs aan de hand van deze checklist nagaan of u wel degelijk de norm haalt.

VCU is eigendom van het Centraal College van Deskundigen (CCVD-VCA) dat het VCU-certificatiesysteem beheert en toezicht houdt op de kwaliteit ervan. Vinçotte moet als certificatie-instantie aan alle accreditatievoorwaarden voldoen en de overeenkomst met de SSVV (Stichting Samenwerken voor Veiligheid) naleven.

Gefaseerd verloop van de VCU-certificatiecyclus

 • Contact: Wanneer u een VCU-certificatie wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met Vinçotte. Wij verstrekken u de nodige inlichtingen en vervolgens kunt u een offerte aanvragen of een bestelling plaatsen.
 • Pre-audit: Vinçotte voert eventueel eerst een facultatieve pre-audit uit. Met deze pre-audit kijken wij na of uw systeem al klaar is om te worden gecertificeerd.
 • Audit: De eigenlijke audit bestaat uit een verificatie van de documentatie van het systeem en de implementatie van dat systeem binnen de onderneming. Na afloop maken wij een verslag op.
 • Certificatie: Op basis van dat verslag wordt beslist of u al dan niet gecertificeerd kunt worden. Bij een positief advies wordt vanzelfsprekend een certificaat toegekend. Bij een negatief advies zal een bijkomende post-audit moeten worden uitgevoerd. Daarbij wordt nagegaan of er bijkomende doeltreffende maatregelen zijn genomen.
 • Follow-up: Ieder jaar opnieuw wordt een follow-up-audit uitgevoerd. Deze audit bestaat uit een beoordeling van de evolutie en van de continuïteit van de toepassing van het systeem.
 • Hercertificatie: De afgeleverde certificaten zijn gedurende drie jaar geldig. Na drie jaar moet opnieuw een volledige audit worden uitgevoerd.

Onze auditors zijn ervaren preventieadviseurs. Ze kennen de industriële context waarin uw onderneming actief is heel goed. Ze kunnen u dus ook begeleiden door uw veiligheidsmanagementsysteem te analyseren en u vervolgens te adviseren over de maatregelen die u kunt nemen met het oog op het behalen van de VCU-certificaten.

Voordelen VCU-certificatie

 • Na de implementatie van VCU stellen we een aanzienlijke afname van het aantal arbeidsongevallen vast.
 • Ook het aantal defecten en schadegevallen aan installaties en de financiële gevolgen die hiermee gepaard gaan, worden gereduceerd.
 • Werknemers geven aan vertrouwen te hebben in de veiligheid van hun werkomgeving.
 • VCU-certificatie geeft toegang tot opdrachtgevers voor wie VCA-certificatie absoluut noodzakelijk is, bijvoorbeeld in de petrochemie en de staalindustrie.
 • Het draagt ook bij tot het positieve imago van uw bedrijf, zowel bij uw personeel als naar klanten toe.

Normen en wetgeving

De VCU-referentienormen dienen als basis voor deze dienst. Gedurende het hele verloop van de managementsysteemaudits wordt rekening gehouden met de geldende wetgeving, reglementeringen en normen.

Toepassing VCU-certificatie

VCU is bedoeld voor organisaties die met overdracht van gezag personeel ter beschikking stellen aan ondernemingen die risicovolle activiteiten uitvoeren of die in risico-omgevingen werken zoals fabrieken, werkplaatsen of sites van grote projecten. Het hiërarchisch gezag wordt hierbij uitgeoefend door de gebruiker.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Contact

Stel uw vraag meteen aan het gespecialiseerde team binnen uw sector. U kan ons ook telefonisch bereiken via 02/674.57.11

Offerte button 2

Prijs, offerte of info nodig?

Vraag offerte of info aan
Afspraak button 2

Nieuwe afspraak aanvragen?

Maak afspraak
Planning button 2

Bestaande afspraak verplaatsen?

Wijzig afspraak
Customercare button 2

Vragen ivm uw factuur, verslag,..

Verslag, factuur...
Compliment button 2

Tevreden over ons?

Geef een compliment
Klacht button 2

Niet tevreden?

Meld een klacht
Andere button 2

Niet gevonden wat u zocht?

Meld het ons