U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

VCA-certificatie

VCA is een managementsysteem dat u helpt om de veiligheid in uw bedrijf te optimaliseren. Wanneer u voldoet aan de nodige veiligheidscriteria is Vinçotte geaccrediteerd om u VCA-certificaten uit te reiken. Hiermee toont u zowel aan uw opdrachtgevers als aan uw werknemers aan dat u tijdens de uitvoering van werken de nodige preventiemaatregelen in acht neemt zodat de risico's ter plaatse minimaal zijn.

Wilt u een VCA-audit laten uitvoeren om de nodige certificaten te krijgen? Dan kunt u hiervoor een beroep doen op Vinçotte. Wij auditeren en certificeren na een positieve evaluatie.

Meer over VCA-certificatie:

VCA is een procedure voor de certificatie van een veiligheidsmanagementsysteem. Als u als onderneming een VCA-certificatie aanvraagt, moet u kunnen bewijzen dat u voldoet aan de VCA-criteria die worden voorgesteld in de vorm van een controlelijst, de VCA-checklist. Tijdens een audit zullen één of meerdere preventieadviseurs aan de hand van deze checklist nagaan of u wel degelijk de norm haalt.

VCA is eigendom van het Centraal College van Deskundigen VCA (CCVD-VCA) dat het certificatiesysteem beheert en toezicht houdt op de kwaliteit ervan. Vinçotte moet als certificatie-instantie aan alle accreditatievoorwaarden voldoen en de overeenkomst tussen de certificatie-instanties en de SSVV (Stichting Samenwerken voor Veiligheid) naleven.

We onderscheiden drie VCA-certificaties:

VCA*: Dit niveau heeft betrekking op het rechtstreeks beheer van de VGM-aspecten op de werkplek, zonder een beroep te doen op onderaannemers.

VCA**: Dit niveau heeft betrekking op het rechtstreeks beheer van de VGM-aspecten op de werkplek, evenals op de VGM-structuur (beleid, organisatie VGM, verbetering) waarbij eventueel een beroep wordt gedaan op onderaannemers.

VCA Petrochemie: Dit niveau heeft betrekking op het rechtstreeks beheer van de VGM-aspecten op de werkplek, evenals op de VGM-structuur (beleid, organisatie VGM, verbetering), waarbij eventueel een beroep wordt gedaan op onderaannemers en op eisen die specifiek zijn voor de petrochemie.

Gefaseerd verloop van de certificatiecyclus

 • Contact: Wanneer u een VCA-certificatie wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met Vinçotte. Wij verstrekken u de nodige inlichtingen en vervolgens kunt u een offerte aanvragen of een bestelling plaatsen.
 • Pre-audit: Vinçotte voert eventueel eerst een facultatieve pre-audit uit. Met deze pre-audit kijken wij na of uw systeem al klaar is om te worden gecertifieerd.
 • Audit: De eigenlijke audit bestaat uit een verificatie van de documentatie van het systeem en de implementatie van dat systeem binnen de onderneming. Na afloop maken wij een verslag op.
 • Certificatie: Op basis van dat verslag wordt beslist of u al dan niet gecertificeerd kunt worden. Bij een positief advies wordt vanzelfsprekend een certificaat toegekend. Bij een negatief advies zal een bijkomende post-audit moeten worden uitgevoerd. Daarbij wordt nagegaan of er bijkomende doeltreffende maatregelen zijn genomen.
 • Follow-up: Ieder jaar opnieuw wordt een follow-up-audit uitgevoerd. Deze audit bestaat uit een beoordeling van de evolutie en van de continuïteit van de toepassing van het systeem.
 • Hercertificatie: De afgeleverde certificaten zijn gedurende drie jaar geldig. Na drie jaar moet opnieuw een volledige audit worden uitgevoerd.

Voordelen VCA-certificatie

 • Na de implementatie van dit managementsysteem stellen we een aanzienlijke afname van het aantal arbeidsongevallen vast.
 • Ook het aantal defecten en schadegevallen aan installaties en de financiële gevolgen die hiermee gepaard gaan, worden gereduceerd.
 • Werknemers geven aan vertrouwen te hebben in de veiligheid van de processen waarin ze werken.
 • Dit managementsysteem geeft toegang tot markten en opdrachtgevers waar VCA-certificatie absoluut noodzakelijk is om uw activiteiten te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld in de petrochemie en de staalindustrie.
 • Het draagt ook bij tot het positieve imago van uw bedrijf, zowel bij uw personeel als naar klanten toe.

Normen en wetgeving

Gedurende het hele verloop van de managementsysteemaudit wordt rekening gehouden met de geldende wetgeving, reglementeringen en normen.

Toepassing VCA-certificatie

Deze certificatie is bedoeld voor ondernemingen die werkzaamheden uitvoeren in een risicovolle omgeving zoals metaalbouw, mechanische en elektrische werkzaamheden, bouwwerken, bruggen en wegen, industriële reiniging, industrieel onderhoud,…

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Contact

Stel uw vraag meteen aan het gespecialiseerde team binnen uw sector. U kan ons ook telefonisch bereiken via 02/674.57.11

Offerte button 2

Prijs, offerte of info nodig?

Vraag offerte of info aan
Afspraak button 2

Nieuwe afspraak aanvragen?

Maak afspraak
Planning button 2

Bestaande afspraak verplaatsen?

Wijzig afspraak
Customercare button 2

Vragen ivm uw factuur, verslag,..

Verslag, factuur...
Compliment button 2

Tevreden over ons?

Geef een compliment
Klacht button 2

Niet tevreden?

Meld een klacht
Andere button 2

Niet gevonden wat u zocht?

Meld het ons