U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

CE-certificatie van drukapparatuur

Als producent van drukapparatuur die in de EU op de markt wordt gebracht, bent u verplicht verschillende Europese richtlijnen zoal PED en TPED te respecteren.

Vinçotte is als 'Notified Body' of 'Aangemelde Instantie' niet alleen gemandateerd om deze conformiteitscontroles voor u uit te voeren, wij denken ook oplossingsgericht mee wanneer er zich een probleem stelt. Met ons multidisciplinair team van experten en onze brede sectorale kennis, zijn wij de ideale partner om ook uw productieproces te optimaliseren. Zo bent u steeds zeker van een veilige en efficiënte gang van zaken, volledig conform nationale en internationale wetgeving.

Contacteert u ons al aan het begin van uw productieproces, dan kunnen we via een ontwerpbeoordeling problemen vroegtijdig opsporen en corrigerende maatregelen nemen, zo komt u bij de oplevering nooit voor verrassingen te staan.

Meer over CE-certificatie van drukapparatuur:

In het kader van de Europese richtlijnen van nieuwe en globale aanpak zoals bijvoorbeeld PED (2014/68/EU) en TPED (2010/35/EU) spreekt men niet van 'inspectie', maar van 'beoordeling van overeenstemming'.

Deze zogenaamde 'risicogerelateerde richtlijnen' die vanuit Europa worden uitgevaardigd, moeten later door de lidstaten zelf op een toepasselijke manier worden geïmplementeerd in nationale wetgeving, vandaar de zeer algemene terminologie waarin ze zijn opgesteld.

De richtlijnen leggen de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er aan de hand van normen en codes wordt nagegaan of producten overeenstemmen met de essentiële eisen die (nationale) wetgeving voor hun sector stelt bij de fabrikanten zelf.

De apparaten die onder deze richtlijnen vallen, zijn opgedeeld in risicocategorieën. Voor elke risicocategorie stelt de betroffen richtlijn procedures voor ter beoordeling van de overeenstemming. Voor ieder apparaat moet worden nagegaan of het aan essentiële eisen voldoet. Hoe hoger de risicocategorie hoe intensiever de beoordeling zal zijn. De beoordeling moet gebeuren door een Notified Body (NoBo). Vinçotte is hiervoor door de overheid gekwalificeerd.

Er zijn drie verschillende types van beoordeling:

1. De ontwerpbeoordeling

Een ontwerpbeoordeling - module B, G en H1 - impliceert een aantal onderzoeken die kunnen uitwijzen of het apparaat dat gemaakt wordt wel degelijk in overeenstemming zal zijn met de Europese regelgeving.

Hiervoor zullen we onder andere de berekeningen en tekeningen controleren, de materiaalkeuze beoordelen, lasnaadconfiguraties checken, nagaan of de lassers genoeg zijn gekwalificeerd en of de juiste lasprocedures werden gevolgd, de betrouwbaarheid van voorgestelde methodes van niet-destructief onderzoek controleren, het inspectieplan natrekken...

De ontwerpbeoordeling kan gecombineerd worden met een inspectie A2, C2, F, G en H1.

2. Beoordeling van de fabricageactiviteiten

Na de ontwerpbeoordeling volgt de beoordeling van de fabricageactiviteiten en tenslotte de eindbeoordeling die nagaat of het eindresultaat daadwerkelijk overeenstemt met de plannen en de andere ontwerpparameters.

Tot en met risicocategorie II moet een Notified Body enkel steekproefgewijs de eindinspectie doen.
Vanaf risicocategorie III moet er voor alle apparaten sowieso een eindbeoordeling gebeuren. Daarnaast kunnen ook tijdens de fabricage al tussentijdse keuringen worden gevraagd. Bijvoorbeeld van onderdelen die bij de eindinspectie niet meer bereikbaar zijn of waarvoor het risico bestaat dat er latente onaanvaardbare en onomkeerbare situaties ontstaan.

3. Beoordeling kwaliteitssysteemonderzoek

Fabrikanten die geïnvesteerd hebben in het opzetten van een kwaliteitssysteem kunnen gebruik maken van procedures die dit systeem beoordelen.
Naar analogie met de ISO 9001-standaard en al naargelang de risicocategorie, kan men kiezen tussen productkwaliteitsborging (module E en E1), productiekwaliteitsborging (module D en D1) of volledige kwaliteitsborging (module H).
Hoewel een volledige kwaliteitsborging al een ontwerp- en een eindkeuring inhoudt, moet voor de hoogste risicocategorie ook nog een ontwerponderzoek gebeuren met een bijzondere aandacht voor de eindinspectie (module H1).

Om aan al deze veiligheidsvereisten tegemoet te komen, heeft u nood aan een team van ingenieurs en experten uit verschillende disciplines. Vinçotte is de enige keuringsinstantie in België die kan putten uit zo een uitgebreide expertise dat we voor ieder probleem intern een antwoord klaar hebben.

Afhankelijk van het resultaat van onze onderzoeken reiken we u na afloop een verslag met onze bevindingen en een certificaat van overeenstemming uit.

Voordelen CE-certificatie van drukapparatuur

 • U bent absoluut zeker van een veilige, efficiënte en conforme werking van uw apparatuur en installaties.
 • U kunt uw apparatuur meteen op de markt brengen.
 • Uw klanten hebben meer vertrouwen in uw materieel omdat u de kwaliteit ervan kunt staven door de tussenkomst van Vinçotte als Notified Body.

Normen en wetgeving

 • PED – 2014/98/EU – Pressure Equipment Directive
 • TPED – 2010/35/EU – Transportable Pressure Equipment Directive
 • EN 13445, EN 13480, EN 12952, EN 12953
 • ASME codes (I en VIII)
 • AD-Merkblatter
 • CODAP
 • BS 550
 • ...

Toepassing CE-certificatie van drukapparatuur

 • fabrikanten
 • distributeurs
 • importeurs
 • ...

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Contact

Stel uw vraag meteen aan het gespecialiseerde team binnen uw sector. U kan ons ook telefonisch bereiken via 02/674.57.11

Offerte button 2

Prijs, offerte of info nodig?

Vraag offerte of info aan
Afspraak button 2

Nieuwe afspraak aanvragen?

Maak afspraak
Planning button 2

Bestaande afspraak verplaatsen?

Wijzig afspraak
Customercare button 2

Vragen ivm uw factuur, verslag,..

Verslag, factuur...
Compliment button 2

Tevreden over ons?

Geef een compliment
Klacht button 2

Niet tevreden?

Meld een klacht
Andere button 2

Niet gevonden wat u zocht?

Meld het ons