REACH (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals)

De Europese REACH-verordening is een systeem voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen die in de Europese Unie worden geproduceerd of geïmporteerd.

De verordening verplicht producenten en invoerders van chemische stoffen, preparaten of artikelen die chemische stoffen bevatten om hun producten te voorzien van adequate informatie over de karakteristieken ervan. Iedere stof die op de markt wordt gebracht moet geregistreerd zijn bij het ECHA (European Chemicals Agency). Vinçotte helpt u graag om te voldoen aan deze REACH-verordening.

Meer over REACH:

Vinçotte-experten doorlopen samen met u de verschillende fases van het registratieproces:

  • inventaris van uw portefeuille van chemische stoffen
  • identificatie van de stoffen
  • berekening van de tonnages
  • evaluatie van uw rol in de bevoorradingsketen
  • evaluatie van uw verplichtingen volgens REACH
  • voorregistratie van de stoffen
  • gap analysis

Voordelen REACH

Vinçotte zorgt ervoor dat de chemische stoffen die u met uw onderneming op de Europese markt brengt voldoen aan de REACH-verordening.

Normen en wetgeving

Europese verordening (EG) 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)

Toepassing REACH

Bedrijven die chemische stoffen, preparaten of artikelen die chemische stoffen bevatten produceren, kopen of importeren.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.