Milieustudies

Vinçotte ondersteunt bedrijven bij het opstellen van een milieuvergunningsaanvraag en bij het voorbereiden en uitwerken van studies die aan het verkrijgen van een milieuvergunning voorafgaan. Denk hierbij onder meer aan een milieueffectenrapport (MER), een omgevingsveiligheidsrapport (OVR) of aan een aanvullende milieu- en veiligheidsstudie. Ook voor beleidsvoorbereidende studies op milieutechnisch vlak kunt u bij ons terecht.

Meer over milieustudies:

Vinçotte biedt u een brede waaier aan diensten op maat van uw bedrijf aan. Hierbij kunnen we rekenen op het werk van erkende deskundigen binnen verschillende disciplines die elk vanuit hun eigen invalshoek uw milieuvraagstukken zullen benaderen.

Onze experten onderzoeken de milieueffecten voor zowel industriële projecten als voor infrastructuurwerken. Dit doen ze snel, onafhankelijk en met de best beschikbare technieken.

Voordelen milieustudies

Met onze specifieke aanpak zorgen we ervoor dat alles in gereedheid wordt gebracht zodat uw milieuvergunningsaanvraag meteen kan worden ingediend.

Normen en wetgeving

  • diverse Europese reglementeringen
  • de gewestelijke wetgeving betreffende de milieuvergunning zoals Vlarem I en II en het MER/VR-decreet en bijhorende uitvoeringsbesluiten

Toepassing milieustudies

  • KMO's
  • industrie
  • overheid

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.