Indienststelling en periodieke controle van bovengrondse en ondergrondse opslagtanks van gevaarlijke vloeistoffen.

Wilt u uw bovengrondse en ondergrondse opslagtanks met gevaarlijke vloeistoffen laten controleren? Vinçotte heeft de expertise om uw apparatuur te inspecteren voor ingebruikname en om hierna ook alle periodieke controles uit te voeren.

Controle van de conformiteit van uw installaties met de regionale regelgeving

De meest voorkomende en bekendste vorm van een gevaarlijke vloeistof is stookolie. Dit wordt opgeslagen in tanks volgens de regionale reglementering. De Vinçotte-experten controleren uw installaties om na te gaan of de tanks hieraan voldoen.

Veiligheidscontroles van uw installaties

Onze experten controleren de algemene veiligheid van uw installaties, maar ook de veiligheidsafstanden en de werking van de verplichte veiligheidsvoorzieningen.

U beantwoordt aan de gewestelijke en/of federale wetgeving en kan er zeker van zijn dat uw opslagtanks op een veilige manier gebruikt kunnen worden. Bovendien beperkt u uw mogelijke milieuvervuiling.

Voor de controle:

  • ga na of een milieuvergunning vereist is
  • zorg ervoor dat u deze vergunning heeft gekregen en bewaar een exemplaar voor de eerste controle. Zo kunnen onze experten ook de speciale voorwaarden controleren.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.