Controle van de passieve brandveiligheid

Zit u in de opstartfase van uw bouwproject? Of in de eindfase (afwerking)? Wilt u een controle laten uitvoeren op compartimentering, stabiliteit of reactie op brand? De Vinçotte-experts controleren de passieve brandveiligheid van uw gebouwen.

Controle op de plaatsing, compartimentering en brandwering

1. Advies - consulting - controle van het project (Conformity Check Fire):

De brandexperts van Vinçotte analyseren uw architectenplannen en bestekken en helpen u bij het aanvragen van afwijkingen en bij de verificatie van de conformiteit van de aanvraagdocumenten.

2. Controle van uitvoering - plaatsing:

Tijdens de controles van uitvoering en plaatsing controleren onze experts deze elementen:

 • branddeuren
 • constructie
 • muren
 • vloeren, scheidingswanden
 • wand- en muurdoorvoeren
 • afdichtingen
 • brandkleppen

En ze keuren volgende documenten:

 • plaatsingsvoorschrift
 • testrapporten
 • uitvoeringsplannen

Met deze dienst garandeert u de conformiteit van de passieve brandveiligheid van uw gebouw en de veiligheid van uw medewerkers en derden. Door Vinçotte vanaf de projectfase te betrekken, zorgt u er ook voor dat latere interventies, na de installatie en ingebruikname van het gebouw, efficiënt en zonder dure aanpassingen kunnen worden uitgevoerd.

Wetgeving

 • KB (koninklijk besluit) van 7 december 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en explosie
 • Art. 52 van het ARAB (Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming)

Deze dienst is bedoeld voor alle belanghebbenden in de bouwsector:

 • openbare diensten
 • bouwbedrijven
 • architecten
 • vastgoedbeheerders, ontwikkelaars, projectmanagers
 • eigenaars, facility managers, syndicussen
 • etc.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.