Risicoanalyse 'Codex over het welzijn op het werk'

De codex over het welzijn op het werk verplicht alle werkgevers om hun werknemers te beschermen tegen de gevaren van brand.

Vinçotte-brandexperts brengen voor u de risico’s en de te nemen maatregelen in kaart en assisteren u bij de voorbereiding van het brandpreventie en -interventiedossier.

Meer over risicoanalyse 'Codex over welzijn op het werk':

Op basis van de 9 risicofactoren uit de codex over welzijn op het werk worden risicoanalysescenario's geïmplementeerd. Bij de risicoanalyse bepalen wij, in overleg met de preventieadviseur en eventueel de brandweer, de brandpreventiemaatregelen.

Voordelen risicoanalyse 'Codex over welzijn op het werk'

Wanneer u zich door Vinçotte laat bijstaan om een risicoanalyse binnen het kader van de codex over welzijn op het werk komt u niet alleen tegemoet aan uw wettelijke verplichtingen, u bent er ook zeker van dat de veiligheid van uw personeel in geval van brand is gegarandeerd.

Op basis van de risicoanalyse bepalen brandexperten van Vinçotte samen met de preventieadviseur en eventueel de brandweer welke preventiemaatregelen u moet nemen om de brandveiligheid van uw infrastructuur te optimaliseren.

Normen en wetgeving

Codex over welzijn op het werk - boek III, titel 3 - Brandpreventie op het werk (vroeger koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op werkplaatsen)

Toepassing risicoanalyses 'Codex over welzijn op het werk'

  • openbare diensten
  • bouwbedrijven
  • architecten
  • vastgoedbeheerders, ontwikkelaars, projectmanagers
  • eigenaars, facility managers
  • ...

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.