Controle van rook- en warmteafvoerinstallaties (RWA – rookafvoer)

Zit u in de opstartfase van uw bouwwerken? Vraagt uw verzekeringsmaatschappij u een rapport over uw technische installaties om uw gebouw te verzekeren? Of wilt u een extra kwaliteitscontrole

Rookafzuigingssystemen zijn apparaten die rook en warmte afvoeren uit de ruimte waar brand uitbreekt. Ze vergemakkelijken de evacuatie en reactiaeomstandigheden en beschermen het gebouw tegen rook- en waterschade:

 • overdekte parkings
 • industriële gebouwen
 • atriums (winkelcentra, kantoorgebouwen, enz.)
 • trappenhuizen (rookafvoer)
 • tunnels

Het doel van rook- en warmteafvoersystemen (RWA) is een veilige evacuatie van mensen in geval van brand te garanderen, de interventie van de brandweer te vergemakkelijken en rookschade te beperken.

Onze experts begeleiden u tijdens de ontwerpfase van uw installatie, ook in geval van afwijkingen, en zij voeren de controle uit van het technisch dossier: plannen, berekeningen, schema's, gebruikte componenten, enz. Zij zorgen ook voor de ontvangst van uw installatie en voeren periodieke inspecties uit.

Onze experts zorgen vervolgens voor de oplevering van uw installatie (visuele evaluatie, functionele tests en eventuele metingen) en de periodieke inspectie ervan.

Dankzij deze service voldoet u aan de wettelijke verplichtingen en garandeert u de efficiëntie van uw rookafvoersystemen. Op deze manier zorgt u voor de veiligheid van uw medewerkers en derden. Door Vinçotte vanaf de projectfase al te betrekken, zorgt u er ook voor dat latere interventies, wanneer de installatie en het gebouw in gebruik zijn, efficiënt en zonder dure aanpassingen worden uitgevoerd.

Wetgeving

 • KB (koninklijk besluit) van 7 december 2016 wijzigde het koninklijk besluit van 7 juli 1994 dat de basisnormen voor brand- en explosiepreventie bepaalde - bijlagen 2, 3, 4 & 6.
 • NBN S 21-208-1
 • NBN S 21-208-2
 • NBN S 21-208-3
 • CEN/TR 12101-5

Vinçotte is door BELAC geaccrediteerd voor periodieke keuringen en inspecties en treedt daarom op als keuringsinstantie.

Deze dienst is vooral bedoeld voor:

 • architecten
 • bedrijven
 • installateurs
 • syndicussen
 • facility managers
 • enz.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.