U bevindt zich in de sector Gebouwen & Bouwsector

Akoestische monitoring en trillingsmonitoring

Aan de hand van doorgedreven akoestische metingen en trillingsmetingen monitort Vinçotte de geluidsprestaties van gebouwen op lange termijn.

Zowel voor als tijdens werken volgen we de situatie ter plaatse op. Zo kunnen we problemen zeer snel detecteren en u adviseren over mogelijke oplossingen.

Meer over akoestische monitoring en trillingsmonitoring:

Om de akoestische prestaties en het trillingsniveau van een gebouw op lange termijn in kaart te brengen, voert Vinçotte een gefaseerd onderzoek uit:

 1. Eerste meting vóór de werken
  - Langdurige emissiemeting van 1 week tot enkele maanden op één of meerdere meetpunten in de omgeving met behulp van geluidsmeters en eventueel een trillingssensor. Deze meting is bedoeld om het oorspronkelijk omgevingsgeluid en de trillingsniveaus vóór de werken te bepalen.
  - Metingen van het LAeq-niveau en statistische parameters (LA95, LA50,...) en classificatie van het externe omgevingsgeluid voor de dimensionering van de nieuwe gevels om zo een normaal of hoger binnencomfort te garanderen.
 2. Monitoring in de bouwfase
  - Installatie van geluidsmeters en eventueel van een trillingssensor tijdens de werken. Follow-up van de metingen door automatische dagelijkse rapportage in een applicatie, toegang tot een online monitoringplatform, implementatie van een waarschuwingssysteem via gsm of e-mail wanneer de geldende geluidsnormen worden geschonden.

De akoestische parameters zijn de LAeq,1h-niveaus en LAmax-waarden voor de dag en de LAeq,1sec-grafieken. De trillingsmetingen en -analyses worden uitgevoerd volgens DIN4150 (-2 of -3).

Lekdetectie

Door ter plaatse metingen uit te voeren, kunnen onze experts ook akoestische lekken opsporen en verschillende oplossingen voorstellen.

Tussenkomst in geval van geschillen

Vinçotte is een volledig neutrale en onafhankelijke organisatie en kan dus tussenkomen en u adviseren bij geschillen.

Voordelen akoestische monitoring en trillingsmonitoring

Wij helpen u om voortdurend en op lange termijn de akoestische impact van uw bouwproject te meten. Bovendien wordt u direct gewaarschuwd als de geldende geluidsnormen overschreden worden. Daarnaast krijgt u onderbouwd advies en kunt u zich laten bijstaan in geval van een geschil.

Normen en wetgeving

 • NBN S 01-401: Akoestiek: grenswaarden voor geluidniveaus om ongemak in gebouwen te voorkomen
 • NBN S 01 400-1 : Akoestische criteria voor woongebouwen
 • NBN S 01 400-2 : Akoestische criteria voor schoolgebouwen
 • NBN EN ISO 16283-1: Akoestiek: in-situmeting van de geluidsisolatie van gebouwen en bouwelementen - Deel 1: luchtgeluidsisolatie
 • NBN EN ISO 16283-2: Akoestiek: in-situmeting van de geluidsisolatie van gebouwen en onderdelen van gebouwen - Deel 2: contactgeluidsisolatie
 • NBN EN ISO 16283-3: Akoestiek: in-situmeting van de geluidsisolatie van gebouwen en bouwelementen - Deel 3: gevelisolatie
 • NBN EN ISO 3382: Akoestiek: meting van akoestische parameters van de ruimte
 • NBN EN ISO 717-1: Beoordeling van de geluidsisolatie van gebouwen en bouwelementen - Deel 1: luchtgeluidsisolatie
 • NBN EN ISO 717-2: Beoordeling van de geluidsisolatie van gebouwen en onderdelen van gebouwen - Deel 2: isolatie tegen contactgeluid
 • NBN EN ISO 10052: in-situmeting van luchtgeluidsisolatie en overdracht van contactgeluid en geluid veroorzaakt door installaties - regelmethode
 • NBN EN ISO 12354: Akoestiek van gebouwen: berekening van de akoestische prestaties van gebouwen op basis van de prestaties van de elementen

Accreditaties

 • erkenning van Vlaamse Overheid - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Afdeling Milieuvergunningen - als Milieudeskundige en MER deskundige voor de disciplines geluid en trillingen voor verschillende personen van de dienst
 • erkenning door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor de bepaling van de blootstelling van de werknemers aan lawaai (groep 8: Laboratoria Erkend in het meten van fysische agentia)
 • erkenning door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als “aangemelde instantie” (Notified Body) in het kader van de Europese Richtlijn EG/2000-14 (omgezet in KB 2/3/2006) betreffende de geluidsemissie van machines voor gebruik buitenshuis
 • erkenning door het Brussels Instituut voor Milieubeheer - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de strijd tegen de geluids- en trillingshinder voortgebracht door ingedeelde inrichtingen (21 november 2002)
 • erkenning door de Waalse overheid voor geluids- en trillingsmetingen
 • accreditatie door BELAC volgens ISO 17025 (certificaat 016-TEST) voor:
  - werkplaatsmetingen
  - immissiemetingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  - bepalen van het geluidsvermogenniveau van bronnen met behulp van intensiteitsmetingen
  - activiteiten als aangemelde instantie in het kader van de Europese Richtlijn EG/2000-14 (omgezet in KB 2/3/2006)
 • accreditatie door BELAC volgens ISO 17020 (certificaat 016-INSP) voor activiteiten als aangemelde instantie in het kader van de Europese Richtlijn EG/2000-14 (omgezet in KB 2/3/2006)
 • VCA** (veiligheidschecklist aannemers).

Toepassing akoestische monitoring en trillingsmonitoring

 • openbare diensten
 • bouwondernemingen
 • architecten
 • vastgoedbeheerders, ontwikkelaars, projectmanagers, etc.
 • aanklagers (personen, gevoelige activiteiten, etc.)

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Contact

Stel uw vraag meteen aan het gespecialiseerde team binnen uw sector. U kan ons ook telefonisch bereiken via 02/674.57.11

Offerte button 2

Prijs, offerte of info nodig?

Vraag offerte of info aan
Afspraak button 2

Nieuwe afspraak aanvragen?

Maak afspraak
Planning button 2

Bestaande afspraak verplaatsen?

Wijzig afspraak
Customercare button 2

Vragen ivm uw factuur, verslag,..

Verslag, factuur...
Compliment button 2

Tevreden over ons?

Geef een compliment
Klacht button 2

Niet tevreden?

Meld een klacht
Andere button 2

Niet gevonden wat u zocht?

Meld het ons