U bevindt zich in de sector Gebouwen & Bouwsector

Akoestische modellering en controle in de ontwerpfase

Aan de akoestiek van een gebouw moet al in de ontwerpfase voldoende aandacht besteed worden. Zo worden toekomstige problemen en bijbehorende kosten vermeden.

Vinçotte voert tijdens de ontwerpfase een vooronderzoek uit waarbij we de voorziene technieken en materialen controleren in het kader van isolatie en akoestisch comfort.

Meer over akoestische modellering en controle in de ontwerpfase:

Wij maken gebruik van gespecialiseerde software om de prestaties van binnen- en buitenelementen als lucht- en contactgeluiden te berekenen en te voorspellen. Zo laat het Bastian 2.3-programma bijvoorbeeld toe om tussentijdse berekeningen te maken van transmissies tussen de verschillende lokalen en helpt het ons om de akoestische kwaliteiten van gekozen materialen in te schatten.

Daarnaast gebruiken we ook de CATT Acoustics-software die wordt ingezet om het akoestisch comfort, het geluidsniveau en de verstaanbaarheid in bijvoorbeeld gevoelige ruimtes zoals aula's en polyvalente zalen te optimaliseren.

Met onze technische expertise en multidisciplinaire aanpak zijn wij de ideale partner om bouwakoestische problemen te voorzien, te verhelpen en te voorkomen. Bovendien zijn wij niet gebonden aan andere partijen en kunnen wij dus ook als onafhankelijke derde optreden bij geschillen.

Voordelen akoestische modellering en controle in de ontwerpfase

Ons akoestisch vooronderzoek verzekert u ervan dat uw gebouw al in de ontwerpfase voldoet aan alle akoestische vereisten. Daarnaast leveren wij ook een objectief expertiserapport af waarin we volgende elementen gedetailleerd weergeven:

 • prognoses en advies over de akoestische impact van nieuwe technische installaties;
 • voorspellingen over de geluidsisolatie met behulp van software die specifiek is afgestemd op de akoestiek van gebouwen;
 • voorspellingen over het wooncomfort van gebouwen (nagalm, open ruimtes,...);
 • controle van de lastenboeken.

Normen en wetgeving

 • NBN S 01-401: Akoestiek: grenswaarden voor geluidniveaus om ongemak in gebouwen te voorkomen
 • NBN S 01 400-1: Akoestische criteria voor woongebouwen
 • NBN S 01 400-2: Akoestische criteria voor schoolgebouwen
 • NBN EN ISO 16283-1: Akoestiek: in-situmeting van de geluidsisolatie van gebouwen en bouwelementen - Deel 1: luchtgeluidsisolatie
 • NBN EN ISO 16283-2: Akoestiek: in-situmeting van de geluidsisolatie van gebouwen en onderdelen van gebouwen - Deel 2: contactgeluidisolatie
 • NBN EN ISO 16283-3: Akoestiek: in-situmeting van de geluidisolatie van gebouwen en bouwelementen - Deel 3: gevelisolatie
 • NBN EN ISO 3382: Akoestiek: meting van akoestische parameters van de ruimte
 • NBN EN ISO 717-1: Beoordeling van de geluidsisolatie van gebouwen en bouwelementen - Deel 1: luchtgeluidisolatie
 • NBN EN ISO 717-2: Beoordeling van de geluidsisolatie van gebouwen en onderdelen van gebouwen - Deel 2: isolatie tegen contactgeluid
 • NBN EN ISO 10052: in-situmeting van luchtgeluidsisolatie en overdracht van contactgeluid en geluid veroorzaakt door installaties - regelmethode
 • NBN EN ISO 12354: Akoestiek van gebouwen: berekening van de akoestische prestaties van gebouwen op basis van de prestaties van de elementen

Accreditaties

De dienst geluid van Vinçotte bezit volgende erkenningen en accreditaties die een kwalitatieve en veilige dienstverlening garanderen:

 • erkenning van Vlaamse Overheid - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Afdeling Milieuvergunningen - als Milieudeskundige en MER deskundige voor de disciplines geluid en trillingen voor verschillende personen van de dienst
 • erkenning door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor de bepaling van de blootstelling van de werknemers aan lawaai (groep 8: Laboratoria Erkend in het meten van fysische agentia)
 • erkenning door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als “aangemelde instantie” (Notified Body) in het kader van de Europese Richtlijn EG/2000-14 (omgezet in KB 2/3/2006) betreffende de geluidsemissie van machines voor gebruik buitenshuis
 • erkenning door het Brussels Instituut voor Milieubeheer - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de strijd tegen de geluids- en trillingshinder voorgebracht door ingedeelde inrichtingen (21 november 2002)
 • erkenning door de Waalse overheid voor geluids- en trillingsmetingen
 • accreditatie door BELAC volgens ISO 17025 (certificaat 016-TEST) voor:
  - werkplaatsmetingen
  - immissiemetingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  - bepalen van het geluidsvermogenniveau van bronnen met behulp van intensiteitsmetingen
  - activiteiten als aangemelde instantie in het kader van de Europese Richtlijn EG/2000-14 (omgezet in KB 2/3/2006)
 • accreditatie door BELAC volgens ISO 17020 (certificaat 016-INSP) voor activiteiten als aangemelde instantie in het kader van de Europese Richtlijn EG/2000-14 (omgezet in KB 2/3/2006)
 • VCA** (veiligheidschecklist aannemers)

Toepassing akoestische modellering en controle in de ontwerpfase

 • openbare diensten
 • bedrijven actief op het gebied van HVAC, scheidingswanden, zwevende vloeren,...
 • architecten
 • exploitanten, projectontwikkelaars en projectmanagers

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Contact

Stel uw vraag meteen aan het gespecialiseerde team binnen uw sector. U kan ons ook telefonisch bereiken via 02/674.57.11

Offerte button 2

Prijs, offerte of info nodig?

Vraag offerte of info aan
Afspraak button 2

Nieuwe afspraak aanvragen?

Maak afspraak
Planning button 2

Bestaande afspraak verplaatsen?

Wijzig afspraak
Customercare button 2

Vragen ivm uw factuur, verslag,..

Verslag, factuur...
Compliment button 2

Tevreden over ons?

Geef een compliment
Klacht button 2

Niet tevreden?

Meld een klacht
Andere button 2

Niet gevonden wat u zocht?

Meld het ons