U bevindt zich in de sector Gebouwen & Bouwsector

Akoestische controle in de uitvoeringsfase

De akoestische maatregelen die werden voorzien in de ontwerpfase van uw project moeten uiteraard ook correct worden toegepast tijdens de uitvoeringsfase.

Ook hiervoor kunt u een beroep doen op Vinçotte. Aan de hand van metingen en regelmatige controles op de werf zien wij erop toe dat akoestische problemen worden vermeden of verholpen.

Meer over akoestische controle in de uitvoeringsfase:

Onze experten bouwakoestiek voeren testcases uit tijdens de constructiefase van uw project:

 • Aan de hand van onder meer technische fiches en testrapporten controleren we de te gebruiken materialen.
 • We voeren regelmatig controles uit op de werf, voornamelijk wanneer er materialen worden geïnstalleerd die bijdragen tot de akoestiek van het gebouw.
 • Tussentijds testen we on-site ook de lucht- en contactgeluidsisolatie, het binnencomfort of het geluid van technische installaties.

Met onze technische expertise en multidisciplinaire aanpak zijn wij de ideale partner om bouwakoestische problemen te voorzien, te verhelpen en te voorkomen. Bovendien zijn wij niet gebonden aan andere partijen en kunnen wij dus ook als onafhankelijke derde optreden bij geschillen.

Voordelen akoestische controle in de uitvoeringsfase

Onze akoestische controle in de uitvoeringsfase verzekert u ervan dat uw gebouw voldoet aan alle akoestische vereisten en aan de regels van de goede praktijk.

Normen en wetgeving

 • NBN S 01-401: Akoestiek: grenswaarden voor geluidniveaus om hinder in gebouwen te voorkomen
 • NBN S 01 400-1: Akoestische criteria voor woongebouwen
 • NBN S 01 400-2: Akoestische criteria voor schoolgebouwen
 • NBN EN ISO 16283-1: Akoestiek: in-situmeting van de geluidsisolatie van gebouwen en bouwelementen - Deel 1: luchtgeluidsisolatie
 • NBN EN ISO 16283-2: Akoestiek: in-situmeting van de geluidsisolatie van gebouwen en onderdelen van gebouwen - Deel 2: contactgeluidisolatie
 • NBN EN ISO 16283-3: Akoestiek: in-situmeting van de geluidsisolatie van gebouwen en bouwelementen - Deel 3: gevelisolatie
 • NBN EN ISO 3382: Akoestiek: meting van akoestische parameters van de ruimte
 • NBN EN ISO 717-1: Beoordeling van de geluidsisolatie van gebouwen en bouwelementen - Deel 1: luchtgeluidsisolatie
 • NBN EN ISO 717-2: Beoordeling van de geluidsisolatie van gebouwen en onderdelen van gebouwen - Deel 2: isolatie tegen contactgeluid
 • NBN EN ISO 10052: in-situmeting van luchtgeluidsisolatie en overdracht van contactgeluid en geluid veroorzaakt door installaties - Regelmethode
 • NBN EN ISO 12354: Akoestiek van gebouwen: berekening van de akoestische prestaties van gebouwen op basis van de prestaties van de elementen

Accreditaties

De dienst geluid van Vinçotte bezit volgende erkenningen en accreditaties die een kwalitatieve en veilige dienstverlening garanderen:

 • erkenning van Vlaamse Overheid - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Afdeling Milieuvergunningen - als Milieudeskundige en MER deskundige voor de disciplines geluid en trillingen voor verschillende personen van de dienst
 • erkenning door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor de bepaling van de blootstelling van de werknemers aan lawaai (groep 8: Laboratoria Erkend in het meten van fysische agentia)
 • erkenning door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als “aangemelde instantie” (Notified Body) in het kader van de Europese Richtlijn EG/2000-14 (omgezet in KB 2/3/2006) betreffende de geluidsemissie van machines voor gebruik buitenshuis
 • erkenning door het Brussels Instituut voor Milieubeheer - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de strijd tegen de geluids- en trillingshinder voorgebracht door ingedeelde inrichtingen (21 november 2002)
 • erkenning door de Waalse overheid voor geluids- en trillingsmetingen
 • accreditatie door BELAC volgens ISO 17025 (certificaat 016-TEST) voor:
  - werkplaatsmetingen
  - immissiemetingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  - bepalen van het geluidsvermogenniveau van bronnen met behulp van intensiteitsmetingen
  - activiteiten als aangemelde instantie in het kader van de Europese Richtlijn EG/2000-14 (omgezet in KB 2/3/2006)
 • accreditatie door BELAC volgens ISO 17020 (certificaat 016-INSP) voor activiteiten als aangemelde instantie in het kader van de Europese Richtlijn EG/2000-14 (omgezet in KB 2/3/2006)
 • VCA** (veiligheidschecklist aannemers)

Toepassing akoestische controle in de uitvoeringsfase

 • openbare diensten
 • bedrijven actief in HVAC en scheidingsconstructies
 • architecten
 • exploitanten
 • projectontwikkelaars en projectmanagers

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Contact

Stel uw vraag meteen aan het gespecialiseerde team binnen uw sector. U kan ons ook telefonisch bereiken via 02/674.57.11

Offerte button 2

Prijs, offerte of info nodig?

Vraag offerte of info aan
Afspraak button 2

Nieuwe afspraak aanvragen?

Maak afspraak
Planning button 2

Bestaande afspraak verplaatsen?

Wijzig afspraak
Customercare button 2

Vragen ivm uw factuur, verslag,..

Verslag, factuur...
Compliment button 2

Tevreden over ons?

Geef een compliment
Klacht button 2

Niet tevreden?

Meld een klacht
Andere button 2

Niet gevonden wat u zocht?

Meld het ons