U bevindt zich in de sector Gebouwen & Bouwsector

Akoestische controlemetingen

Onze Vinçotte-experten hebben al veel akoestische metingen uitgevoerd waardoor ze ruime ervaring hebben opgebouwd. Bovendien hebben ze zich over de jaren heen gespecialiseerd in een brede waaier aan diensten:

 • acceptatietesten in overeenstemming met de huidige internationale normen
 • meting van geluid veroorzaakt door installaties (HVAC, liften, enz.)
 • meting van luchtgeluidisolatie tussen ruimtes
 • meting van de luchtgeluidisolatie van gevels
 • opsporen van akoestische lekken met behulp van intensieve metingen
 • in-situmeting van de overdracht van contactgeluid door vloeren
 • meting van de nagalmtijd van ruimtes
 • trillingsmeting in gebouwen
 • -advies om bestaande situaties te verbeteren

Luchtgeluidisolatie tussen ruimtes, DnT

De luchtgeluidisolatie tussen ruimtes wordt gemeten volgens ISO 16283-1 en ISO 717-1.

Hiervoor installeren onze experten een geluidbron in een zendruimte. Deze wordt ingeschakeld om een voldoende groot akoestisch veld (roze ruis) in de ruimte te creëren. Vervolgens wordt het geluiddrukniveau in de zend- en ontvangstruimte gemeten met behulp van een geluidmeter. Bovendien meten onze experten het achtergrondgeluid dat in de ontvangstruimte aanwezig is wanneer de bron uitgeschakeld wordt. Zo kan het gemeten niveau in de ontvangstruimte gercorrigeerd worden. Daarnaast wordt met behulp van een geluidimpuls de nagalmtijd van de ontvangstruimte bepaald. Ten slotte wordt aan de hand van alle meetwaarden (drukniveaus, achtergrondgeluiden en nagalmtijd) de gestandaardiseerde geluidsisolatie tussen de ruimtes berekend.

Overdracht van contactgeluid, L'nT

De overdracht van contactgeluid tussen ruimtes wordt gemeten volgens ISO 16283-2 en ISO 717-2.

We plaatsen een gestandaardiseerde klopmachine op verschillende willekeurige posities op de te testen vloer. Voor elke positie van de klopmachine wordt het geluidsdrukniveau gemeten in de ontvangstruimte met behulp van een geluidmeter. Onze experten meten ook het achtergrondgeluid (restgeluidniveau) dat in de ontvangstruimte aanwezig is wanneer de bron uitgeschakeld wordt. Zo kan het gemeten niveau in de ontvangstruimte gercorrigeerd worden. Daarnaast wordt met behulp van een geluidimpuls de nagalmtijd van de ontvangstruimte bepaald. Ten slotte wordt aan de hand van alle meetwaarden (drukniveaus, achtergrondgeluid en nagalmtijd) het gestandaardiseerde contactgeluidsniveau berekend.

Luchtgeluidsisolatie van een gevel, D,2m,nT

De luchtgeluidisolatie van een gevelplaat wordt gemeten volgens ISO 16283-3 en ISO 717-1. Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse wordt er ofwel gekozen voor een methode die gebruik maakt van omgevingsgeluid of voor een methode met behulp van een geluidbron.

Meestal wordt er buiten een geluidsbron geïnstalleerd en ingeschakeld om buiten een voldoende groot geluidveld (witte ruis) te genereren. Vervolgens wordt het geluiddrukniveau buiten voor de gevel en in de ontvangstruimte gemeten met behulp van een geluidsmeter. Bovendien meten onze experten het achtergrondgeluid (restgeluidniveau) dat in de ontvangstruimte aanwezig is wanneer de bron uitgeschakeld wordt. Zo kan het gemeten niveau in de ontvangstruimte gercorrigeerd worden. Daarnaast wordt met behulp van een geluidimpuls de nagalmtijd van de ontvangstruimte bepaald. Ten slotte wordt aan de hand van alle meetwaarden (drukniveaus, achtergrondgeluiden en nagalmtijd) de gestandaardiseerde akoestische isolatie van de gevelplaat berekend.

Geluidniveau van de technische installaties LAinstal,nT

Het geluidniveau van technische installaties wordt gemeten volgens de NBN EN ISO 10052-richtlijn.

Hiervoor worden LAeq-geluiddrukmetingen uitgevoerd in de ruimte in kwestie van een cyclus die representatief is voor de te testen installatie. Daarnaast wordt de nagalmtijd van de ruimte gemeten met een geluidimpuls om de correctieterm voor de nagalmtijd Index K’ te bepalen. Aan de hand van alle meetwaarden (drukniveaus en nagalmtijd) wordt het geluidniveau van de technische installatie berekend.

Tijdens deze meting moet een operator aanwezig zijn die de nodige afstellingen op de technische installatie kan uitvoeren (geforceerde opstart, uitschakeling, min. en max. modus, enz.).

Vinçotte is uw ideale partner voor alles wat bouwakoestiek betreft dankzij zijn uitzonderlijke technische expertise en jarenlange ervaring. Dankzij in-situmetingen kunnen we de akoestische prestaties van de constructie-elementen controleren en dus ook meteen zwakke punten en/of akoestische lekken opsporen om zo problemen meteen aan te pakken. Bovendien garanderen we volledige neutraliteit en kunnen we als onafhankelijke derde partij optreden in geval van een geschil.

Dankzij de Vinçotte-experten kent u de akoestische prestaties van uw bestaande gebouw (woning, schoolgebouw, kantoren, enz.) en heeft u ook een objectief expertiserapport dat aantoont dat uw gebouw voldoet aan de meest recente akoestische normen.

Normen en standaarden

We houden bij onze dienstverlening altijd rekening met de bestaande normen en standaarden:

 • NBN S 01-401: Akoestiek: grenswaarden voor geluidniveaus om ongemak in gebouwen te voorkomen
 • NBN S 01 400-1: Akoestische criteria voor woongebouwen
 • NBN S 01 400-2: Akoestische criteria voor schoolgebouwen
 • NBN EN ISO 16283-1: Akoestiek: in-situmeting van de geluidisolatie van gebouwen en bouwelementen - Deel 1: luchtgeluidisolatie
 • NBN EN ISO 16283-2: Akoestiek: in-situmeting van de geluidisolatie van gebouwen en onderdelen van gebouwen - Deel 2: contactgeluidisolatie
 • NBN EN ISO 16283-3: Akoestiek: in-situmeting van de geluidisolatie van gebouwen en bouwelementen - Deel 3: gevelisolatie
 • NBN EN ISO 3382: Akoestiek: meting van akoestische parameters van de ruimte
 • NBN EN ISO 717-1: Beoordeling van de geluidisolatie van gebouwen en bouwelementen - Deel 1: luchtgeluidisolatie
 • NBN EN ISO 717-2: Beoordeling van de geluidisolatie van gebouwen en onderdelen van gebouwen - Deel 2: isolatie tegen contactgeluid
 • NBN EN ISO 10052: In-situmeting van luchtgeluidisolatie en overdracht van contactgeluid en geluid veroorzaakt door installaties - controlemethode
 • NBN EN ISO 12354: Akoestiek van gebouwen: berekening van de akoestische prestaties van gebouwen op basis van de prestaties van de elementen

Accreditaties

Ten slotte beschikken we ook over alle erkenningen en accreditaties. U kan dus op beide oren slapen want de Vinçotte-experten leveren altijd kwalitatief en veilig werk!

 • Erkenning van Vlaamse Overheid - Vakgroep Leefmilieu, Natuur en Energie - Afdeling Milieuvergunningen - als Milieudeskundige en MER-deskundige voor de disciplines geluid en trillingen voor diverse personen van de dienst
 • Erkenning door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor de bepaling van de blootstelling van de werknemers aan lawaai (groep 8: Laboratoria Erkend in het meten van fysische agentia)
 • Erkenning door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als aangemelde instantie in het kader van de Europese Richtlijn EG/2000-14 (omgezet in KB 2/3/2006) betreffende de geluidemissie van machines voor gebruik buitenshuis.
 • Erkenning door het Brussels Instituut voor Milieubeheer: besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de strijd tegen de geluid- en trillinghinder voorgebracht door ingedeelde inrichtingen (21 november 2002).
 • Erkenning door de Waalse Overheid voor geluid- en trillingmetingen
 • Accreditatie door Belac volgens ISO 17025 (certificaat 016-TEST) voor:
 • Accreditatie door Belac volgens ISO 17020 (certificaat 016-INSP) voor activiteiten als aangemelde instantie in het kader van de Europese Richtlijn EG/2000-14 (omgezet in KB 2/3/2006)
 • VCA** (veiligheidschecklist aannemers)werkplaatsmetingen
  o immissiemetingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  o bepalen van het geluidvermogenniveau van bronnen met behulp van intensiteitsmetingen
  o activiteiten als aangemelde instantie in het kader van de Europese Richtlijn EG/2000-14 (omgezet ik KB 2/3/2006)

We bieden deze diensten aan tijdens constructiewerken, aanpassingen, renovaties en uitbreidingen van constructies en voor de volgende bedrijven of eigenaars:

 • openbare en particuliere diensten
 • bedrijven actief op het gebied van HVAC, scheidingswanden, zwevende vloeren, enz.
 • architecten
 • vastgoedbeheerders
 • gebouwbeheerders
 • onderhoudsbedrijven
 • ondernemingen en KMO’s
 • deskundigen met een mandaat van de rechtbanken

Akoestische metingen en controles kunnen ook uitgevoerd worden als onderdeel van de BREEAM-certificering.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.