U bevindt zich in de sector Gebouwen & Bouwsector

Akoestische controlemetingen

Vinçotte helpt u om een zicht te krijgen op de akoestische prestaties van een gebouw. We voeren on-sitemetingen uit om de verschillende constructie-elementen te controleren en sporen zo meteen zwakke punten of geluidslekken op.

Meer over akoestische controlemetingen:

 • Luchtgeluidsisolatie tussen ruimtes, DnT

De luchtgeluidisolatie tussen ruimtes wordt gemeten volgens ISO 16283-1 en ISO 717-1. Om dit te doen, installeren we een geluidsbron in een zendruimte. Deze wordt ingeschakeld om een voldoende groot akoestisch veld (roze ruis) te creëren in die ruimte. Vervolgens wordt het geluidsdrukniveau in de zend- en ontvangstruimte gemeten met behulp van een geluidsmeter.

 • Overdracht van contactgeluid, L'nT

De overdracht van contactgeluid tussen ruimtes wordt gemeten volgens ISO 16283-2 en ISO 717-2. Hiervoor installeren we een gestandaardiseerde klopmachine op verschillende willekeurige posities op de te testen vloer. Voor elke positie van de klopmachine wordt het geluidsdrukniveau gemeten in de ontvangstruimte met behulp van een geluidsmeter.

 • Luchtgeluidsisolatie van een gevel, D,2m,nT

De luchtgeluidsisolatie van een gevelplaat wordt gemeten volgens ISO 16283-3 en ISO 717-1. Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse wordt er ofwel gekozen voor een methode die gebruik maakt van omgevingsgeluid of voor een methode met behulp van een geluidsbron. Meestal wordt er buiten een geluidsbron geïnstalleerd en ingeschakeld om buiten een voldoende groot geluidsveld (witte ruis) te genereren. Vervolgens wordt het geluidsdrukniveau buiten voor de gevel en in de ontvangstruimte gemeten met behulp van een geluidsmeter.

Bij alle bovenstaande metingen meten we ook steeds het achtergrondgeluid dat in de ontvangstruimte aanwezig is wanneer de bron is uitgeschakeld. Zo kan het gemeten niveau in de ontvangstruimte worden gecorrigeerd. Daarnaast wordt met behulp van een geluidsimpuls de nagalmtijd van de ontvangstruimte bepaald. Tenslotte wordt aan de hand van alle meetwaarden, met name het drukniveau, de achtergrondgeluiden en de nagalmtijd, de gestandaardiseerde geluidsisolatie tussen de ruimtes berekend.

 • Geluidniveau van de technische installaties, LAinstal,nT

Het geluidsniveau van technische installaties wordt gemeten volgens de NBN EN ISO 10052-richtlijn. Hiervoor worden LAeq-geluidsdrukmetingen uitgevoerd in de ruimte in kwestie van een cyclus die representatief is voor de te testen installatie. Daarnaast wordt de nagalmtijd van de ruimte gemeten met een geluidsimpuls om de correctieterm voor de nagalmtijd Index K’ te bepalen. Aan de hand van alle meetwaarden (drukniveaus en nagalmtijd) wordt het geluidsniveau van de technische installatie berekend.

Tijdens deze meting moet een operator aanwezig zijn die de nodige afstellingen op de technische installatie kan uitvoeren (geforceerde opstart, uitschakeling, min. en max. modus, enz.).

Met onze technische expertise en multidisciplinaire aanpak zijn wij de ideale partner om bouwakoestische problemen te voorzien, te verhelpen en te voorkomen. Bovendien zijn wij niet gebonden aan andere partijen en kunnen wij dus ook als onafhankelijke derde optreden bij geschillen.

Voordelen akoestische controlemetingen

U kunt een beroep doen op Vinçotte om de volgende testen bij u uit te voeren:

 • acceptatietesten in overeenstemming met de huidige internationale normen;
 • meting van geluid veroorzaakt door installaties (HVAC, liften,...);
 • meting van luchtgeluidsisolatie tussen ruimtes;
 • meting van de luchtgeluidsisolatie van gevels;
 • opsporen van akoestische lekken met behulp van intensieve metingen;
 • on-sitemeting van de overdracht van contactgeluid door vloeren;
 • meting van de nagalmtijd van ruimtes;
 • trillingsmeting in gebouwen.

Na afloop van ons onderzoek leveren we een objectief expertiseverslag af waarin we uitgebreid rapporteren over onze resultaten en over maatregelen die u kunt nemen om problemen te verhelpen of te voorkomen.

Normen en wetgeving

 • NBN S 01-401: Akoestiek: grenswaarden voor geluidniveaus om ongemak in gebouwen te voorkomen
 • NBN S 01 400-1: Akoestische criteria voor woongebouwen
 • NBN S 01 400-2: Akoestische criteria voor schoolgebouwen
 • NBN EN ISO 16283-1: Akoestiek: in-situmeting van de geluidsisolatie van gebouwen en bouwelementen - Deel 1: luchtgeluidsisolatie
 • NBN EN ISO 16283-2: Akoestiek: in-situmeting van de geluidsisolatie van gebouwen en onderdelen van gebouwen - Deel 2: contactgeluidisolatie
 • NBN EN ISO 16283-3: Akoestiek: in-situmeting van de geluidsisolatie van gebouwen en bouwelementen - Deel 3: gevelisolatie
 • NBN EN ISO 3382: Akoestiek: meting van akoestische parameters van de ruimte
 • NBN EN ISO 717-1: Beoordeling van de geluidsisolatie van gebouwen en bouwelementen - Deel 1: luchtgeluidsisolatie
 • NBN EN ISO 717-2: Beoordeling van de geluidsisolatie van gebouwen en onderdelen van gebouwen - Deel 2: isolatie tegen contactgeluid
 • NBN EN ISO 10052: In-situmeting van luchtgeluidsisolatie en overdracht van contactgeluid en geluid veroorzaakt door installaties - controlemethode
 • NBN EN ISO 12354: Akoestiek van gebouwen: berekening van de akoestische prestaties van gebouwen op basis van de prestaties van de elementen

Accreditaties

 • erkenning van Vlaamse Overheid - Vakgroep Leefmilieu, Natuur en Energie - Afdeling Milieuvergunningen - als Milieudeskundige en MER-deskundige voor de disciplines geluid en trillingen voor diverse personen van de dienst
 • erkenning door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor de bepaling van de blootstelling van de werknemers aan lawaai (groep 8: Laboratoria Erkend in het meten van fysische agentia)
 • erkenning door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als aangemelde instantie in het kader van de Europese Richtlijn EG/2000-14 (omgezet in KB 2/3/2006) betreffende de geluidemissie van machines voor gebruik buitenshuis
 • erkenning door het Brussels Instituut voor Milieubeheer - besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de strijd tegen de geluids- en trillingshinder voortgebracht door ingedeelde inrichtingen (21 november 2002)
 • erkenning door de Waalse Overheid voor geluids- en trillingsmetingen
 • accreditatie door BELAC volgens ISO 17025 (certificaat 016-TEST)
 • accreditatie door BELAC volgens ISO 17020 (certificaat 016-INSP) voor activiteiten als aangemelde instantie in het kader van de Europese Richtlijn EG/2000-14 (omgezet in KB 2/3/2006)
 • VCA** (veiligheidschecklist aannemers) werkplaatsmetingen

Toepassing akoestische controlemetingen

 • openbare en particuliere diensten
 • bedrijven actief in HVAC, scheidingswanden, zwevende vloeren,...
 • architecten
 • vastgoedbeheerders
 • gebouwbeheerders
 • onderhoudsbedrijven
 • ondernemingen en KMO’s
 • deskundigen met een mandaat van de rechtbanken

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Contact

Stel uw vraag meteen aan het gespecialiseerde team binnen uw sector. U kan ons ook telefonisch bereiken via 02/674.57.11

Offerte button 2

Prijs, offerte of info nodig?

Vraag offerte of info aan
Afspraak button 2

Nieuwe afspraak aanvragen?

Maak afspraak
Planning button 2

Bestaande afspraak verplaatsen?

Wijzig afspraak
Customercare button 2

Vragen ivm uw factuur, verslag,..

Verslag, factuur...
Compliment button 2

Tevreden over ons?

Geef een compliment
Klacht button 2

Niet tevreden?

Meld een klacht
Andere button 2

Niet gevonden wat u zocht?

Meld het ons