U bevindt zich in de sector Energy & Process Industries

Elektrische metingen en analyses

Elektrotechnici moeten elektrische installaties testen en nagaan of ze veilig en conform de wet functioneren. Omdat zowel de techniek als de wetgeving voortdurend evolueren, moeten keurders zichzelf steeds bijscholen om de veiligheid en conformiteit van de installaties die ze controleren te kunnen garanderen.

Vinçotte-experten zijn dankzij ons uitgebreid intern opleidingsprogramma altijd up-to-date. Daarnaast worden ze ook getraind om de resultaten van hun tests en metingen correct te interpreteren.

Meer over elektrische metingen en analyses:

Elektrische installaties moeten in al hun onderdelen ontworpen en uitgevoerd worden op grond van hun nominale spanning. Daarnaast moeten ook de nodige beschermingsmaatregelen genomen worden tegen elektrocutie en brandgevaar.

De elektrische bescherming tegen overstromen moet vermijden dat het elektrisch materieel wordt doorlopen door stromen die schadelijk kunnen zijn voor het materiaal en voor de omgeving. Die bescherming moet gebeuren door één of meerdere toestellen die de stroom onderbreken vooraleer een opwarming ontstaat die gevaarlijk is voor de isolatie, de verbindingen, de geleiders en de omgeving.

De karakteristieke grootheden, de impedantie en de kortsluitstromen kunnen berekend of gemeten worden. Een berekening levert betrouwbare gegevens op, op voorwaarde dat alle elementen van het net nauwkeurig gekend zijn. Contactweerstanden van verbindingen of fouten betreffende de kabellengten kunnen buiten beschouwing gelaten worden. Metingen daarentegen houden rekening met alle reële elementen en de resultaten zijn onbetwistbaar.

Sommige verzekeringsmaatschappijen kennen een korting toe op de verzekeringspremie wanneer de elektrische installatie beantwoordt aan een aantal brandveiligheidsvereisten. De controles hiervoor moeten uitgevoerd worden door een daartoe erkende instelling. Als de controleresultaten positief zijn, levert Vinçotte de nodige certificaten af.

Onze diensten kunnen de volgende metingen uitvoeren:

 • spannings- en stroommetingen
 • meting van de spreidingsweerstand van de aarding
 • isolatiemetingen
 • kortsluitstroommetingen
 • foutlusimpedantiemetingen
 • continuïteitsmetingen
 • goede werking van differentieelschakelaars en bijhorende uitschakeltijden
 • doorlopende registratie van netparameters
 • stroominjectietesten van hoogspanningsbeveiligingen
 • diëlektrische tests op hoogspanningsleidingen
 • kathodische bescherming
 • thermografie
 • functionele tests van specifieke beveiligingen bij eigen productie

Voordelen elektrische metingen en analyses

Veiligheid, bedrijfszekerheid en comfort zijn de sleutelwoorden voor de goede werking van een elektrische installatie. Wanneer u periodiek een keuring laat uitvoeren door Vinçotte bent u zeker van een veilige en conforme werking van uw elektrische installatie. Daarnaast detecteren wij problemen waar u in de toekomst mogelijk mee te maken kunt krijgen en adviseren wij u over maatregelen die u kunt nemen om ze te verhelpen of te voorkomen.

Normen en wetgeving

 • AREI

Toepassing elektrische metingen en analyses

 • particuliere woningen
 • KMO’s
 • industrieën

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Contact

Stel uw vraag meteen aan het gespecialiseerde team binnen uw sector. U kan ons ook telefonisch bereiken via 02/674.57.11

Offerte button 2

Prijs, offerte of info nodig?

Vraag offerte of info aan
Afspraak button 2

Nieuwe afspraak aanvragen?

Maak afspraak
Planning button 2

Bestaande afspraak verplaatsen?

Wijzig afspraak
Customercare button 2

Vragen ivm uw factuur, verslag,..

Verslag, factuur...
Compliment button 2

Tevreden over ons?

Geef een compliment
Klacht button 2

Niet tevreden?

Meld een klacht
Andere button 2

Niet gevonden wat u zocht?

Meld het ons