U bevindt zich in de sector Energy & Process Industries

Metingen omgevingsgeluid

Omgevingsgeluid is een factor die u al tijdens de ontwerpfase van een nieuw project voldoende aandacht moet geven om later extra kosten te vermijden. Vinçotte beschikt over de nodige erkenningen en over de expertise om omgevingsgeluid te meten en u te adviseren over kostenefficiënte maatregelen die u kunt nemen om omgevingsgeluid zoveel mogelijk te beperken.

Meer over metingen omgevingsgeluid:

Vinçotte beschikt over een team van tien geluidsexperten die zowel in Vlaanderen, Wallonië als in Brussel over de juiste erkenningen beschikken om vanuit hun eigen invalshoek uw geluidsvraagstukken te benaderen. Zo kunnen wij:

 • immissiemetingen doen van het omgevingsgeluid met behulp van autonome meetketens;
 • een volledig akoestisch onderzoek conform Vlarem II uitvoeren;
 • intensiteitsmetingen doen voor bronidentificatie;
 • emissiemetingen uitvoeren ter bepaling van het geluidsniveau;
 • geluidskaarten opstellen conform de Europese richtlijnen;
 • het immissierelevant geluidsniveau van bedrijven bepalen;
 • een akoestisch overdrachtsmodel met IMMI-software opstellen;
 • een prognose maken van en advies geven over de geluidsimpact van nieuwe installaties;
 • een onderzoek doen naar de toepassing van de Best Beschikbare Technieken (BBT-studies);
 • een milieueffectenrapport opstellen voor bedrijven en infrastructuren;
 • een saneringsplan conform Vlarem II opstellen;
 • de kostprijs van geluidsreducerende maatregelen inschatten;
 • metingen doen en advies geven over het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen.

Voordelen metingen omgevingsgeluid

Vinçotte meet het omgevingsgeluid van uw bedrijf. Vervolgens kunnen wij als erkende instantie een rapport opstellen dat u kunt gebruiken in uw communicatie naar de overheid.

Wij kunnen al in de ontwerpfase van uw project een dergelijk rapport opstellen zodat u meteen een inschatting kunt maken van de geluidsrisico's en een zicht hebt op welke maatregelen u kunt nemen om deze te verhelpen.

Normen en wetgeving

 • VLAREM II
 • besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de strijd tegen de geluids- en trillingshinder voortgebracht door de ingedeelde inrichtingen (november 2002)
 • besluit van de Waalse Regering met betrekking tot de algemene exploitatievoorwaarden van bedrijven met een milieuvergunning (juli 2002)
 • ministerieel besluit van 17 februari 2012 wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen
 • richtlijn 2002/49 van het Europees Parlement en de raad van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai (omgezet via Ministeriële Besluiten in de verschillende gewesten van ons land)
 • EMOLA-methode: bepaling van het immissierelevante bronvermogen van geluidsbronnen of brongebieden in openlucht door middel van geluidscontouren (Ministerie Vlaamse Gemeenschap) – Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid – 2000
 • ISO 3740 – 3746 reeks: Bepaling geluidsvermogenniveau op basis van geluidsdrukmetingen
 • ISO 9614 –1 & 2: Bepaling geluidsvermogenniveau op basis van intensiteitsmetingen
 • ISO 9613: Geluidsuitbreidingen in openlucht
 • DIN 4150 – 2 & 3: Trillingen in gebouwen
 • SRM II – Nederlandse standaard rekenmethode voor verkeerslawaai

Toepassing metingen omgevingsgeluid

 • industrieën
 • KMO’s
 • horecasector
 • overheidsdiensten en gemeentebesturen
 • particulieren

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Contact

Stel uw vraag meteen aan het gespecialiseerde team binnen uw sector. U kan ons ook telefonisch bereiken via 02/674.57.11

Offerte button 2

Prijs, offerte of info nodig?

Vraag offerte of info aan
Afspraak button 2

Nieuwe afspraak aanvragen?

Maak afspraak
Planning button 2

Bestaande afspraak verplaatsen?

Wijzig afspraak
Customercare button 2

Vragen ivm uw factuur, verslag,..

Verslag, factuur...
Compliment button 2

Tevreden over ons?

Geef een compliment
Klacht button 2

Niet tevreden?

Meld een klacht
Andere button 2

Niet gevonden wat u zocht?

Meld het ons