U bevindt zich in de sector Energie & andere Procesindustrieën

Kwantitatieve risicoanalyse ter ondersteuning van process safety management

Een kwantitatieve risicoanalyse (Eng. QRA) berekent het externe mensrisico van investeringsprojecten waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Het is gebaseerd op effectberekeningen van ongewenste vrijzettingen, die doorgaans enkel worden onderzocht in het kader van het verkrijgen van een milieuvergunning voor het bedrijf. Echter zijn er tal van bijkomende mogelijkheden met deze berekeningen, die een bedrijf ondersteuning kunnen bieden op vlak van de bedrijfseigen veiligheid.

Onze risicoanalyses en effectberekeningen worden uitsluitend opgemaakt met de meest performante software (DNVGL, TNO, …).

Building Risk Assessment

Een Building Risk Assessment (BRA) heeft als doel de risico’s ten gevolge van een zwaar ongeval op een bedrijf in kaart te brengen ten opzichte van andere gebouwen. In geval van permanent bezette gebouwen doelt dit om het welzijn te garanderen van de eigen werknemers en/of tijdelijke contractors.

Overdrukberekeningen

Met het uitvoeren van overdrukberekeningen wordt bepaald tegen welke overdruk een bepaald gebouw dient te weerstaan om intact te blijven als gevolg van een explosie op het bedrijfsterrein. Dit kan een aparte studie omvatten of uitbreiding zijn van een BRA.

Dispersieberekeningen

Via dispersieberekeningen is het mogelijk om te bepalen tot op welke afstand een gevaarlijke gas/dampwolk zich verspreidt. In een QRA worden dispersieberekeningen uitgevoerd volgens voorgedefinieerde faalscenario’s, maar het is eveneens mogelijk deze berekeningen uit te voeren bij specifieke vrijzettingsscenario’s, zoals het openen van overdrukventielen.

Bepaling warmtestralingsintensiteiten

In geval van branden in tankenparken kunnen de resulterende warmtestralingsintensiteiten gekwantificeerd worden en gebruikt worden voor het opstellen van interventiefiches met mogelijke vluchtwegen.

Op basis van interne of internationale standaarden bepaalt men met een BRA een veilige locatie voor het plaatsen van bv. een controlezaal of ander kwetsbaar gebouw. Aan de hand van dispersieberekeningen kunnen mogelijke vluchtwegen tot een “Safe Location” voor eigen werknemers en bezoekers in kaart gebracht worden. Ook kan met onze warmtestralingsberekeningen inzicht verkregen worden in de noodzakelijk blusmiddelen, dit om enerzijds de resulterende warmtestraling te beperken, en anderzijds brandoverslag naar andere tankenparken te vermijden.

Wetgeving

Directive 2012/18/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on the control of major-accident hazards involving dangerous substances, amending and subsequently repealing Council Directive 96/82/EC Text with EEA relevance.


Normen of standaarden

Center for Chemical Process Safety (CCPS):

 • Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis, 2nd Edition, AIChE, 1999.

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS):

 • PGS1 (CPR 16E, Groene Boek), “Methoden voor het bepalen van mogelijke schade – aan mensen door het vrijkomen van gevaarlijke stoffen”, VROM, 2005.
 • PGS2 (CPR 14E, Gele Boek), “Methods for the calculation of physical effects – due to the releases of hazardous materials (liquids and gases)”, 3th edition 2nd revision, VROM, 2005.
 • PGS3 (CPR 18E, Paarse Boek), “Guidelines for quantitative risk assessment”, VROM, 2005.

Proces Safety Standards:

 • API Standard 521 “Pressure-relieving and Depressuring Systems”, 6th edition, American Petroleum Institute, 2014.
 • API RP-752, “Management of Hazards Associated With Location of Process Plant Permanent Buildings”, 3th edition, American Petroleum Institute, 2009
 • API RP-753, “Management of Hazards Associated With Location of Process Plant Portable Buildings”, 1ste edition, American Petroleum Institute, 2007.
 • PD 7974-X:2011, “Application of fire safety engineering principles to the design of buildings”, British Standard Institution, 2011.

Deze dienst is bedoeld voor:

 • Industrie
 • Chemische Industrie
 • Petrochemische Industrie
 • KMO met brandgevaarlijke en toxische producten in aanwezig in bulk

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.