U bevindt zich in de sector Energie & andere Procesindustrieën

Fitness For Service

In een context waarin de concurrentie steeds heviger wordt, eisen industriële exploitanten een optimaal bedrijfszekerheids- en veiligheidsniveau om de moderne economische en milieugerelateerde uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Vinçotte is de expert bij uitstek met al meer dan 140 jaar ervaring bij het uitvoeren van inspecties op de drukapparatuur van een groot aantal industriële bedrijven.

Een doeltreffend beheer van de onderhoudskosten en een planning van de investeringen op lange termijn vereisen een precieze kennis van de structurele integriteit en de restlevensduur van de productie-uitrustingen.

Om zijn klanten andere alternatieven te bieden, heeft Vinçotte zijn expertise uitgebreid met evaluatiediensten onder de naam Fitness For Service. Een door Vinçotte uitgevoerde Fitness For Service-evaluatie kan schematisch als volgt worden voorgesteld:

De toepassing van een inspectieprogramma dat bijvoorbeeld afgeleid is van een Risk-Based Inspection-studie kan degradatiemechanismen aan het licht brengen. De kennis van die degradatiemechanismen is noodzakelijk om de bedrijfszekerheid en de veiligheid te garanderen van de installaties die door de exploitant gebruikt worden.

Vinçotte stelt zijn klanten daarom een uitgebreid gamma niet-destructieve onderzoeken ter beschikking om de meeste degradatiemechanismen die vaak in de moderne industriële bedrijven vastgesteld worden, te detecteren. De niet-destructieve onderzoeken worden door gekwalificeerde Vinçotte-inspecteurs uitgevoerd op basis van gekwalificeerde procedures.

Ter aanvulling van de visuele inspectie en de niet-destructieve onderzoeken kan Vinçotte zijn expertise aanvullen met metallografische onderzoeken, hardheidsmetingen en spectraalanalyses van monsters om te achterhalen wat de oorzaak is van het degradatiemechanisme dat de component aantast.

Op verzoek van de exploitant kan Vinçotte destructieve onderzoeken uitvoeren op monsters om de informatie over de structurele integriteit van de component te vervolledigen.

Op basis van de bedrijfsvoorwaarden, de ontwerpvoorwaarden en de meting van de vastgestelde gebreken kunnen de ingenieurs van Vinçotte de structurele integriteit van de component die aan het degradatiemechanisme onderhevig is evalueren.

De evaluaties die door Vinçotte uitgevoerd worden, geven een duidelijk antwoord op de vraag: kan de uitrusting betrouwbaar en in alle veiligheid worden gebruikt? Als dat het geval is, stelt Vinçotte zijn klanten een aangepast inspectieprogramma voor om de evolutie van de beschadiging op te volgen. Zoniet stelt Vinçotte de gebruiker nieuwe bedrijfsparameters voor waardoor de uitrusting meteen opnieuw in dienst kan worden gesteld. Indien de nieuwe bedrijfsvoorwaarden niet voldoen aan de productie-eisen kan Vinçotte lasingenieurs en inspecteurs voor niet-destructieve onderzoeken ter beschikking van de exploitant stellen zodat de herstelling kwalitatief kan worden opgevolgd.

Voor degradatiemechanismen zoals bijvoorbeeld kruip en corrosie kan de evaluatie van de structurele integriteit worden aangevuld met een evaluatie van de restlevensduur, zodat de gebruiker zijn onderhoudsinvesteringen kan plannen.

Vinçotte levert één verslag af met daarin alle resultaten van de verschillende inspectietechnieken die in overleg met de gebruiker worden gekozen.

Het globaal verslag wordt aangevuld met een reeks aanbevelingen over de herstellingen en/of wijzigingen, over nieuwe bedrijfsvoorwaarden indien die nodig zijn, en over de inspecties die later uitgevoerd moeten worden om de bedrijfszekerheid en de veiligheid van de door de gebruiker geëxploiteerde installaties te optimaliseren.

Vermijden dat drukapparatuur moet worden hersteld, wat in het algemeen een overschrijding van de geplande stilleggingsduur met zich meebrengt:

 • Betere kennis van de structurele integriteit van de installatie;
 • een hoger veiligheidsniveau van de installatie;
 • grotere bedrijfszekerheid van de installatie;
 • een betere synergie tussen de verschillende inspectietechnieken;
 • een verhoogde geloofwaardigheid, onder andere naar de overheden toe, door de interventie van een neutrale, onafhankelijke derde partij met een internationale reputatie.

Normen en standaarden

De ingenieurs en inspecteurs van Vinçotte baseren zich voor de uitvoering van hun opdrachten op de internationale normen die door de industrie erkend worden:

 • Amerikaanse codes: API 510, API 570, API 573, API 574, API 575, API 579-1/ASME FFS-1, API 580, API 581, API 653, ASME B31.G
 • Europese codes: Fitnet (in ontwikkeling), BS 7910, EN 12952-4, ...

De inspectiediensten van Vinçotte worden bovendien door verschillende nationale instanties erkend voor het uitvoeren van reglementaire inspecties en het evalueren van inspectieprogramma's van drukapparatuur.

De diensten van Vinçotte in het kader van Fitness For Service zijn bedoeld voor:

 • de chemische sector
 • de petrochemische sector
 • de farmaceutische sector
 • de metallurgische industrie
 • de elektriciteitsproducenten
 • de transporteurs van aardgas en andere producten

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.