U bevindt zich in de sector Energie & andere Procesindustrieën

Magneto – inductieve controle van kabels (ACMI)

Wilt u een optimale controle van uw kabels? Kies dan buiten een visuele controle ook voor een magneto-inductieve controle van Vinçotte.

Vinçotte voert visuele controles uit op verschillende kabels: hijskabels, draagkabels, tuikabels, etc.

In bepaalde gevallen is het echter van het grootste belang te kunnen oordelen over de inwendige toestand van de kabels. Enerzijds met het oog op de veiligheid en anderzijds uit economische overwegingen. De visuele controle heeft immers beperkingen die er niet zijn met de magneto- inductieve controle, aangezien met deze laatstgenoemde techniek het verlies aan metaaldoorsnede van gans de kabel met een nauwkeurigheid tot 0,2 % kan worden beoordeeld.

Historiek

De techniek kent zijn oorsprong vanuit de mijnbouw, waar veiligheid en continuïteit van de liften prioriteit was. Vandaag wordt de techniek veel toegepast op machines waar dezelfde prioriteiten gesteld worden. Denk maar aan kabelbanen, off-shore toepassingen, tuikabels van fakkels en productie machines…

Werkingsprincipe

Door met sterke permanente magneten de kabel lokaal te magnetiseren tot saturatie, zal elk lokaal intern of extern defect hetzelfde effect genereren als een open magneet met een bepaalde lekflux. Door de kabel door het meettoestel te laten lopen, of omgekeerd het toestel over de kabel, kunnen we deze lekflux meten met speciale spoelen. Deze zullen een elektrisch signaal genereren volgens de wet van Lenz. Dit signaal wordt geregistreerd en door onze expert geëvalueerd.

Dankzij de techniek toegepast door onze experten is het vaak mogelijk om kabels toch in dienst te houden, waarvoor op basis van een visuele controle de vervanging zou worden gevraagd. Ook kan deze techniek een toegepast worden bij kabels die anders niet bereikbaar zijn voor een klassieke visuele controle: vb. kabelbanen, tuikabels van masten…

Normen en standaarden

EN 12927-8

ISO 4309:2010

Deze dienst is hoofdzakelijk bedoeld voor de industrie en de KMO’s die beschikken over installaties zoals tuikabels van schoorstenen, loopbruggen en bruggen,kabelbanen en stoeltjesliften, skips, grote hijswerktuigen, scheepsliften, hellende vlakken, etc.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.