U bevindt zich in de sector Energie & andere Procesindustrieën

Wateranalyse

Onze experten zijn erkend voor de uitvoering van watercontroles. Dit doen we binnen verschillende domeinen zoals stoomgeneratoren, drinkwater, putwater, etc. We geven u een objectief advies in het kader van een veilige en economische uitbating van waterbehandelingsinstallaties en ondersteunen u bij de keuzes die u maakt hieromtrent.

De belangrijkste domeinen waarbinnen onze experten hun diensten uitvoeren zijn:

Stoomgeneratoren:

 • In het kader van art. 10.2.2. van het Koninklijk Besluit van 18/10/1991, in verband met de periodiciteit van wettelijk verplichte inwendige inspecties van stoomgeneratoren, voert Vinçotte de wettelijk verplichte periodieke watercontroles uit op stoomgeneratoren met het oog op hun klassering in groep 1, 2 of 3.
 • Buiten het kader van deze reglementering, voeren we op vraag van de uitbater eveneens periodieke watercontroles uit van stoomketelinstallaties om de kwaliteit van de voorbehandeling, het voedings- en ketelwater, de stoom en condensaten te bepalen. Dit geeft de uitbater een beeld van de toestand van zijn installaties, in het kader van een veilige en economische uitbating.
 • Bedrijven kunnen bij Vinçotte terecht voor advies in verband met de conditionering, de aard en frequentie van uitgevoerde ontledingen en de automatische metingen.
 • We assisteren u bij het opstellen van lastenboeken voor waterbehandelingsinstallaties, het uitvoeren van opleveringsproeven, rendementsproeven van installaties zoals omgekeerde osmose, demineralisatieposten, thermische ontgassers of stoomzuiverheidsmetingen.
 • We voeren audits uit in het kader van schadegevallen om de oorzaken te achterhalen en herhaling te voorkomen.

Corrosieproblemen:

 • In samenwerking met de metallografische laboratoria van Vinçotte, worden corrosiestudies uitgevoerd die gerelateerd zijn aan waterproblematiek. Hierbij worden zowel ontledingen van waterstalen als van afzettingen uitgevoerd.

Drinkwater, putwater, enz.:

 • De Vinçotte laboratoria zijn niet officieel erkend voor de ontleding van drinkwater, zwembadwater of afvalwater. Op vraag van klanten voert Vinçotte wel bepaalde bemonsteringen uit in geconditioneerde recipiënten volgens de gestandaardiseerde procedures, maar de ontledingen worden uitbesteed aan erkende laboratoria.
 • Voor ontledingen in verband met legionella kan u bij ons ook terecht.

Werken met Vinçotte biedt u verschillende voordelen:

Vinçotte mag optreden als EDTC voor de uitvoering van de watercontroles in het kader van het KB van 18/10/1991 waardoor u de periode tussen periodieke keuringen kan laten aanpassen. Ook buiten het wettelijke kader kunnen wij controles en ontledingen uitvoeren bij de uitbating van stoomgeneratoren.

We zijn een volledig onafhankelijk bedrijf, niet gebonden aan leveranciers van producten, toestellen of installaties, dat een objectief advies geeft in het kader van een veilige en economische uitbating van waterbehandelingsinstallaties. Dit kan gaan van de keuze van de juiste watervoorbehandeling, de conditionering met eenvoudige chemische producten of de toestellen nodig voor de opvolging door de uitbater.

Wetgeving

Waterontledingen van stoomgeneratoren zijn onderworpen aan het Koninklijk Besluit van 18/10/1991 en het Ministerieel Besluit van 28/10/1991.

Drinkwater, zwemwater en afvalwater zijn onderhevig aan verschillende Besluiten van de regeringen van de verschillende Gewesten.


Normen en standaarden

Onderstaande normen (en diegene die hiermee verband houden) zijn van toepassing op waterontledingen voor stoomgeneratoren:

 • NBN I01-003 , -004 en 005
 • NBN EN 12952-12
 • NBN EN 12953-10
 • TRD 611

Voor waterbehandeling van stoomgeneratoren kunnen bedrijven die industriële installaties hebben bij Vinçotte terecht. Verder ondersteunen we leveranciers of studieburelen bij het opmaken van lastenboeken en het uitvoeren van opleveringsproeven. Ontledingen in verband met corrosieproblemen worden uitgevoerd op vraag van bedrijven die geconfronteerd worden met deze kwesties. Wat de kwaliteit van drinkwater betreft, werkt Vinçotte vooral in opdracht van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming van bedrijven.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.