U bevindt zich in de sector Energie & andere Procesindustrieën

ISO 50001 - Energiemanagementsystemen

Het ISO 50001-certificaat garandeert dat uw bedrijf zijn energiebeheer op een gestructureerde manier aanpakt.

Vinçotte is geaccrediteerd door BELAC om na een positieve evaluatie het ISO 50001-certificaat toe te kennen.

Meer over ISO 50001:

Deze norm heeft tot doel om de energieprestaties van uw organisatie op een systematische wijze te verbeteren. Bij de toepassing van deze norm zijn 3 pijlers essentieel: de energieanalyse, de opmaak van energieprogramma’s met prestatie-indicatoren en de uitbouw van een energiemonitoringstrategie. Onze experten screenen nauwkeurig deze drie pijlers, stellen een verslag op en reiken een certificaat uit.

Tijdens de audit wordt nagegaan of de eisen die ISO 50001-norm oplegt correct zijn geïmplementeerd. Dit gebeurt door documentatie na te kijken en door interviews af te nemen met personeelsleden in de verschillende betrokken afdelingen van uw bedrijf.

Voordelen ISO 50001

Wanneer u de ISO 50001-norm haalt, bent u zeker van:

  • een gestructureerd energiebeheer op lange termijn;
  • een correct energiebeheer op basis van metingen;
  • besparingskansen die werden gegrepen;
  • permanente controle op de rendementen van de energie-installaties;
  • doeltreffende acties.

Bovendien sluit deze norm nauw aan bij de bestaande normen ISO 14001 en EMAS en is hij makkelijk te integreren in een bestaand milieuzorgsysteem.

Normen en wetgeving

Alle voor het bedrijf relevante regionale, federale en Europese wetgeving gerelateerd aan energie

Toepassing ISO 50001

Iedere organisatie - ongeacht grootte, sector of locatie - die een eigen structuur heeft en haar energieverbruik zelf kan controleren.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.