U bevindt zich in de sector Energie & andere Procesindustrieën

CE certificatie van drukapparatuur

Bent u ervan op de hoogte dat binnen Europa voor allerhande drukapparatuur (vaten, reactoren, warmtewisselaars, leidingen, appendages, ...) verschillende Richtlijnen – PED, TPED – gelden die in alle Lidstaten als nationale wetgeving getransponeerd zijn. Onze experten voorzien in de beoordeling conform de essentiële eisen en bieden u een breed gamma van diensten gedurende het hele proces.

In het kader van de Europese Richtlijnen van nieuwe en globale aanpak zoals bijvoorbeeld PED (2014/68/EU) en TPED (2010/35/EU) spreekt men niet van inspectie maar van beoordeling van overeenstemming.

OM het unificatieproces van Europa te versoepelen werden in deze Richtlijnen essentiële eisen vastgelegd die uitgedrukt zijn in een zeer algemene terminologie. Het is aan de respectieve fabrikanten van drukapparatuur onderworpen aan deze Richtlijnen om deze essentiële eisen te respecteren door het gebruik van normen en codes. Dit kunnen Europese geharmoniseerde normen zijn, maar ook het gebruik van bestaande nationale en andere normen is toegestaan voor zover dat de fabrikant kan aantonen dat hij aan de essentiële eisen tegemoet komt. Verder noemt men deze Richtlijnen ook wel risico gerelateerde Richtlijnen omdat de apparaten die onder deze Richtlijn vallen in risicocategorieën worden opgedeeld. Voor elke risicocategorie stelt de betroffen Richtlijn procedures voor ter beoordeling van de overeenstemming. Het beoordelen bestaat in het natrekken van overeenstemming met de essentiële eisen. Hoe hoger de risicocategorie hoe intensiever de beoordeling zal zijn. De beoordeling gebeurt door een Notified Body (NoBo) zoals Vinçotte.

We kunnen eigenlijk drie verschillende soorten van beoordeling beschouwen:

1. De ontwerpbeoordeling

Een ontwerpbeoordeling - module B, G en H1 - bestaat uit het natrekken van berekeningen en tekeningen, keuze van materialen, lasnaad configuraties, de kwalificatie van lassers en lasprocedures, het beoordelen van de toepasbaar- en betrouwbaarheid van de voorgestelde methodes van niet destructief onderzoek, het natrekken van het inspectieplan, etc. kortom alle middelen die moeten toelaten om te bevestigen dat als het apparaat inderdaad op deze wijze wordt vervaardigd, het dan in overeenstemming zal zijn met de essentiële eisen van de van toepassing zijnde Richtlijn. De ontwerpbeoordeling kan gecombineerd worden met een inspectie - A2, C2, F, G en H1.

2. Beoordeling van de fabricageactiviteiten

Aansluitend hierop volgt de beoordeling van de fabricatieactiviteiten tot en met de eindbeoordeling of de inspectie van overeenstemming met de plannen en met andere ontwerpparameters.

In een aantal gevallen, voor lagere risicocategorieën (tot categorie II), is het toegestaan dat de tussenkomst van de Notified Body (NoBo) steekproefsgewijs gebeurt en enkel beperkt tot de eindinspectie. Voor apparaten met een hoger risico (categorie III t.e.m. categorie IV) geldt de beoordeling voor alle apparaten, desgevallend ook uitgebreid tot intermediaire inspecties tijdens de fabricatieactiviteiten o.a. voor onderdelen van het apparaat die bij de eindinspectie niet meer bereikbaar zijn of waar risico bestaat van onaanvaardbare onomkeerbare situaties.

3. Beoordeling kwaliteitssysteemonderzoek

Fabrikanten die geïnvesteerd hebben in het opzetten van een kwaliteitssysteem, kunnen hierop terugvallen en gebruik maken van beoordelingsprocedures op dit systeem. Naar analogie met de ISO 9001 standaard en al naargelang de risicocategorie, kan men kiezen tussen product kwaliteitsborging (module E en E1), productie kwaliteitsborging (module D en D1) of volledige kwaliteitsborging (module H). Ondanks het feit dat bijvoorbeeld een volledige kwaliteitsborging in principe alle facetten van ontwerp tot eindbeoordeling indekt, wordt er voor de hoogste risicocategorie bijkomend nog ontwerponderzoek vereist met bijzondere aandacht voor de eindinspectie (module H1).

Het is duidelijk dat de inspecteurs en ingenieurs hiervoor competent moeten zijn voor het hele gamma van activiteiten en disciplines, gaande van materialen kennis, lastechnieken, niet destructief onderzoek, mechanische testen, berekenen en dimensioneren van drukdragende apparaten, desgevallend vermoeiingsberekeningen etc. Hier kan u op rekenen bij Vinçotte.

De beoordeling wordt uiteindelijk geconcretiseerd al naargelang het geval in het afleveren van een certificaat van overeenstemming, en/of een verslag met de bevindingen en een besluit tot overeenstemming of niet met de betroffen Richtlijn.

Onze dienst biedt u verschillende voordelen:

  • Veiligheid van drukapparatuur en installaties.
  • Dankzij onze keuringen mogen drukapparatuur, leidingen, etc. op de markt gebracht worden.
  • Bij modules met inbegrip van ontwerpbeoordeling is het mogelijk om problemen vroegtijdig op te sporen, met de mogelijkheid om tijdig de nodige corrigerende maatregelen te nemen.
  • Extra geloofwaardigheid dankzij de tussenkomst van een gereputeerde Notified Body (NoBo).

Wetgeving

Vinçotte is een Nodified Body (NoBo) in het kader van deze drie Richtlijnen gerelateerd aan drukapparaten:

  • PED – 2014/98/EU – Pressure Equipment Directive
  • TPED – 2010/35/EU – Transportable Pressure Equipment Directive

Deze aanmeldingen gelden voor het hele gamma van conformiteitsbeoordelingsprocedures (modules).

Normen en standaarden

De normen die hierbij gehanteerd worden zijn van allerlei origine. Wegens de centrale ligging binnen Europa en bij gebrek aan nationale Belgische constructiecodes heeft Vinçotte sinds mensenheugenis ervaring met een hele reeks van codes en normen. Er zijn uiteraard de Europese geharmoniseerde normen EN 13445, EN 13480, EN 12952, EN 12953 met de ganse serie ondersteunende normen. Maar gezien het gebruik van Europese geharmoniseerde normen niet verplicht is wordt er ook regelmatig gewerkt met ASME codes (I en VIII), AD-Merkblatter, CODAP, BS 5500…

Deze dienst is hoofdzakelijk bedoeld voor marktdeelnemers (fabrikanten, distributeurs en importeurs) die optreden als fabrikanten in de geest van de Richtlijnen en waar de risicocategorie van de drukapparatuur de tussenkomst van een Notified Body (NoBo) noodzaakt.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.