HVAC (heating, ventilation en air conditioning)

Op zoek naar een controle van uw verwarmings-, ventilatie- of airconditioninginstallatie? Vinçotte kan deze controle ter plaatse uitvoeren op al uw type installaties.

Onze controles hebben voornamelijk betrekking op de volgende aspecten van de installaties:

 • conformiteit van de installatie (ten opzichte van de bestekken, de toepasselijke normen of de codes van goed vakmanschap)
 • veiligheid
 • functionaliteit (regeling, veiligheid, etc.)
 • prestaties (rendement, vermogen)
 • milieuaspecten (legionella, geluid)

Om onze opdracht goed uit te voeren, beschikken we over een volledig gamma gekalibreerde meetuitrustingen:

 • waterdebieten: TA-afsluiters, ultrasoon, deltaP
 • luchtdebieten: anemometers, micromanometers, conussen, Pitotbuizen, gloeidraad
 • lucht-, rook-, watertemperaturen
 • samenstelling van rook
 • comfortmeter (temperatuur, vochtigheid, windsnelheid, gradiënt, etc.)
 • datalogger

Onze interventies kunnen op verschillende niveaus plaatsvinden:

 • oplevering van nieuwe installaties
 • periodieke controles (verwarming, legionella, veiligheid, etc.)
 • audits (met name in het kader van de energieaudits)
 • expertise (geval van klachten, van slechte werking)

Dankzij onze controles zijn uw verwarmings-, ventilatie- of airconditioninginstallatie perfect gecontroleerd.

Normen en standaarden

De controles worden uitgevoerd op basis van diverse documenten, waaronder:

 • bestek 105 van de openbare gebouwen
 • Europese en/of Belgische normen
 • specifiek contractueel bestek

Als er geen referentiedocumenten zijn, kunnen onze controles nog uitgevoerd worden, rekening houdend met de goede praktijken die van toepassing zijn in het betreffende vakgebied.

Onze dienst betreft hoofdzakelijk de gebouwen van collectiviteiten, van de openbare sector of van de tertiaire sector, al sluiten onze experten de huishoudelijke installaties niet uit. Wij voeren onze opdrachten, naargelang het geval, uit voor eigenaars, huurders of beheerders van de installaties. De installatiebedrijven maken ook deel uit van onze gebruikelijke klanten.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.