EMAS - Europees Milieumanagement- en Audit Schema

Wilt u de milieuprestaties van uw organisatie laten evalueren en rapporteren om ze zo te verbeteren? Weet u welke eisen er gesteld worden aan het milieubeheerssysteem in uw bedrijf? Wij, als geaccrediteerd milieuverificateur, voeren de audits voor uw EMAS-registratie uit.

Heeft u vragen over de certificatiestatus van een bepaald bedrijf? Vul het formulier onderaan deze pagina in en wij helpen u zo spoedig mogelijk.

EMAS is een vrijwillig milieubeheer- en milieuauditsysteem voor de beoordeling en de verbetering van de milieuprestaties van organisaties en voor de verstrekking van relevante informatie aan het publiek en andere belanghebbenden.

Op basis van verschillende soorten audits besluiten onze experten of het milieubeheersysteem, de milieuauditprocedure zowel als de milieuverklaring beantwoorden aan de eisen van de Verordening (EG) Nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), dat de gegevens en de informatie in de milieuverklaring betrouwbaar zijn en dat ze op een doeltreffende wijze alle significante milieuvragen voor uw organisatie behandelen.

Zo voeren onze experten een audit uit van uw organisatie. Ze leggen interviews af met uw medewerkers en onderzoeken de documentatie, gegevens en informatie bekomen tijdens de audit. Wij voeren deze diensten voor u uit als geaccrediteerd milieuverificateur door BELAC onder het nummer BE-V-0016 EMAS.

De EMAS-validatieverklaring van Vinçotte laat toe dat de organisatie officieel als EMAS-organisatie geregistreerd wordt door de bevoegde Belgische instantie, en door de Europese Commissie.

Wetgeving

VERORDENING (EG) Nr. 1221/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS)


Normen en standaarden

Vinçotte is als milieuverificateur geaccrediteerd door BELAC (BE-V-0016 EMAS).

EMAS is geschikt voor iedere organisatie: maatschappij, vennootschap, firma, onderneming, autoriteit of instelling, dan wel een deel of combinatie daarvan, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, privaat- of publiekrechterlijk, met een eigen structuur en administratie.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.