Water-link zet maximaal in op veiligheid door een slimme koppeling met Vinçotte

Water-link werkt samen met Suivo om alle voertuigen, machines en gereedschappen in kaart te brengen en op te volgen. Omdat ongeveer 2600 van deze assets periodiek gekeurd worden door Vinçotte bleek al snel dat door een slimme koppeling met de MyVinçotte / Digi-Tags omgeving enorm veel administratieve tijd bespaard kan worden.

Sinds 2018 werkt water-link samen met het Edegems technologiebedrijf Suivo om alle voertuigen, machines en gereedschappen in kaart te brengen en op te volgen. De assets worden uitgerust met een tag, een sensor of een tracker die via intelligente positiebepaling data capteert (locatie, draaiuren, kilometers enz.) en digitaal ter beschikking stelt in het Suivo IoT Cloud Platform. Water-link krijgt zo accurate informatie die voordien niet of niet-gecentraliseerd voorhanden was. Waar bevinden de assets zich? Hoe lang staan de voertuigen stil? Worden de assets gebruikt? … Dat inzicht leidt tot transparantie, optimalisatie en verhoogde efficiëntie.

Slimme koppeling met Vinçotte

Begin 2021 besloot water-link om Suivo breder in te zetten en nog uitgebreider aan Asset Management te gaan doen. Omdat ongeveer 2600 assets periodiek gekeurd worden door Vinçotte, onderzocht water-link eerst of daar efficiëntiewinst te halen viel. Al snel bleek dat door een slimme koppeling met de MyVinçotte omgeving enorm veel administratieve tijd bespaard kan worden. Deze koppeling maakt het mogelijk om keuringen accurater op te volgen en ervoor te zorgen dat de opmerkingen beheerd worden. Een groot voordeel voor de veiligheid van de water-link medewerkers.

Datamatching via een API

Stap voor stap kreeg de nieuwe samenwerking vorm. Eerst moesten de databases van water-link en Vinçotte met elkaar leren communiceren in dezelfde taal. Het is belangrijk dat de data en benamingen van de assets in beide databases op dezelfde manier worden gedefinieerd en gestructureerd. Datakwaliteit is cruciaal in dit project.

De datamatching en database-integratie gebeuren via een API, net als de communicatie met het Suivo webplatform. Wat water-link in het Suivo IoT Cloud Platform oplaadt, is de ‘master’ data. Vinçotte mag enkel assets keuren die gekend zijn in de database van water-link. Water-link is ‘owner’ van de data, Vinçotte blijft verantwoordelijk voor het resultaat van de keuringen.

Elke nacht doet de Suivo API een check van de MyVinçotte webapplicatie om te zien welke inspecties die dag gebeurd zijn. De keuringsinfo wordt asset per asset overgenomen en dus één op één gematcht met de data van water-link. Zodoende zullen er op termijn geen dubbele of foute/verouderde data meer in gebruik zijn.

“We hebben KPI’s gedefinieerd om te meten hoe goed we onze assets beheren. Die KPI’s toetsen we aan de rapporten en dashboards die we uit het Suivo IoT webplatform halen. Door de koppeling van de verschillende systemen hebben we nu een zeer betrouwbare databron voor analyse.”

Dirk Hufkens, FLEET water-link

In de praktijk

Alle water-link assets krijgen een unieke QR-code, die ook door derden kan gebruikt worden. Zo kan gedetailleerde keuringsinfo per asset eenvoudig met een smartphone geraadpleegd worden. Medewerkers van water-link kunnen onmiddellijk de status van een asset zien in de Suivo App. Inclusief wie op welke datum de laatste keuring deed én het wettelijke keuringsrapport van elke asset apart raadplegen.

Momenteel wordt gekeurd materiaal nog steeds voorzien van het typische lintje met een bepaalde kleurcode die de status aangeeft. Zodra alle assets correct gekoppeld zijn, kunnen de lintjes stilaan verdwijnen.

Safety first

Transparantie over de keuringsstatus van werkmiddelen waarborgt de veiligheid van de water-link medewerkers. Dat is op menselijk vlak het grootste voordeel van dit doorgedreven Asset Management. Alle types materiaal zijn gedefinieerd, maar ook alle processen, en per asset wordt een verantwoordelijke aangeduid. Die manier van werken laat toe om snel actie te ondernemen indien nodig en duurzaam met materiaal om te gaan. Dankzij de eenduidige centralisatie van de data verhoogt de efficiëntie enorm, ook op administratief vlak.

Kostenbesparingen

Door de database van water-link en MyVinçotte (Digi-Tags) te koppelen via een API met het Suivo IoT Cloud Platform worden heel wat kosten bespaard. Veel minder administratie, accuratere keuringen, accurater beheer van afgekeurde assets enz. Ook materiaalschade kan via de Suivo App eenvoudig geregistreerd worden. Medewerkers gaan door die transparantie naar verwachting meer zorg dragen voor ‘hun’ materiaal. Dat gevoel van verantwoordelijkheid is Asset Management in de zuiverste vorm.

“Onze nieuwe manier van samenwerken met Vinçotte biedt een aanzienlijke meerwaarde. Het koppelen van de systemen zorgt voor een veiliger en duurzamer gebruik van onze middelen. We zijn heel tevreden met de ROI van deze strategische investering in digitalisering. Het opent de deur om ook andere integraties met het Suivo platform te onderzoeken. Het maakt duidelijk dat er connecties mogelijk zijn met andere toepassingen. Het zijn belangrijke stappen om verder modernisering binnen water-link door te voeren en ons digitaal ecosysteem verder uit te breiden.”

Dirk Hufkens, FLEET water-link

Digi-Tags

Wil u ook een slimme koppeling van uw assets zodat u meteen de keuringsinformatie bij de hand heeft?

Klik hier voor meer info over Digi-Tags