Wat betekent de EU Green Claim richtlijn voor bedrijven en consumenten?

Het Europees Parlement heeft een belangrijke stap gezet naar een groenere toekomst door de richtlijn “Empowering Consumers for the Green Transition” aan te nemen.

Empowering Consumers for the Green Transition #

Ben jij gepassioneerd door duurzaamheid? Wij ook! Het Europees Parlement heeft een belangrijke stap gezet in de richting van een groenere toekomst met de goedkeuring van de richtlijn “Empowering Consumers for the Green Transition”. Laten we eens kijken wat dit betekent voor consumenten en bedrijven.

Wat is het doel van de Green Claim richtlijn? #

De richtlijn is bedoeld om consumenten te beschermen door misleidende praktijken hard aan te pakken. Bedrijven zullen verantwoordelijk worden gehouden voor misleidende beweringen over de impact op het milieu. Er is ook afgesproken om generieke milieuclaims en duurzaamheidslabels te verbieden die niet zijn gebaseerd op goedgekeurde certificeringsregelingen of zijn opgesteld door overheidsinstanties. Geen greenwashing meer!

Transparantie is de sleutel. De richtlijn zorgt ervoor dat consumenten nauwkeurige en volledige informatie krijgen over de milieueffecten van producten. Van energie-efficiëntielabels tot milieuvriendelijke certificeringen, het zal voor consumenten gemakkelijker worden om weloverwogen keuzes te maken.

In combinatie met het bovenstaande werd een voorstel voor een richtlijn inzake groene claims gelanceerd, de “Green Claim Directive”. Dit voorstel richt zich specifiek op milieuclaims van bedrijven, zoals “50% gerecycled”, “uitsluitend geproduceerd met hernieuwbare energie”, “20% minder CO2-uitstoot”,...

De richtlijn wil het volgende installeren:

  1. Gemeenschappelijke criteria over hoe bedrijven milieuclaims moeten onderbouwen
  2. Duidelijke eisen om de proliferatie en geloofwaardigheidsproblemen van milieulabels aan te pakken
  3. Degelijk systeem van onafhankelijke verificatie en ondersteuning van KMO’s

De draft-wetgeving legt duidelijke richtlijnen op voor wat een geldige “groene” claim is. De claim moet worden geverifieerd door een derde partij. De derde partij en haar personeel moeten onafhankelijk zijn, de verificatie met de hoogste mate van integriteit en vakkennis uitvoeren en de vertrouwelijkheid van gegevens respecteren.

Wat is de timing van de Green Claims richtlijn? #

De “Empowering Consumers for the Green Transition Directive” is in februari 2024 aangenomen en op 6 maart gepubliceerd in het Europees Publicatieblad. Dit betekent dat de lidstaten de richtlijn begin 2026 moeten implementeren.

De richtlijn inzake groene claims bevindt zich in juni 2024 nog in de ontwerpfase en moet nog worden goedgekeurd.

Hoe kan Vinçotte uw bedrijf helpen om hieraan te voldoen? #

Navigeren door deze richtlijnen kan complex zijn, maar vrees niet! Vinçotte is gespecialiseerd in het beoordelen en verifiëren van milieuclaims. Met een gap-analyse kunnen wij u helpen om na te gaan of uw claim in overeenstemming is met de vereisten van beide richtlijnen.

Meer over de Green Claims richtlijn #

De Europese Commissie heeft een document opgesteld waarin een aantal van de meest gestelde vragen over de richtlijn inzake groene claims wordt beantwoord. Dit document (in het Engels) kan je hier vinden.

Nog meer onbeantwoorde vragen? Stel ze ons nu en bereid je voor om te voldoen aan de Green Claims richtlijn!

Vragen over de Green Claims richtlijn?

Contacteer ons nu!