25 april Oplossingen

Vinçotte verhoogt efficiëntie van de Volvo Car Gent-energiecentrale

Elke 60 seconden wordt er bij Volvo Car Gent een nieuwe wagen geproduceerd. De efficiëntie van het productieproces is essentieel om dit ritme te kunnen aanhouden. Dankzij de thermografische metingen van Vinçotte worden potentiële toekomstige problemen tijdig opgespoord. Downtime wordt hierdoor zo goed als uitgeschakeld.

De energiecentrale bij Volvo Car Gent is de plek van waaruit alle drijfkracht (gas, elektriciteit, perslucht, hydrant,…) wordt verdeeld over de verschillende afdelingen. Als daar iets fout gaat, heeft dat een grote impact op het volledige productieproces en is er snel sprake van veel geldverlies. Mogelijke problemen moeten dus preventief opgespoord en opgelost kunnen worden zodat het volledige productieproces niet stil komt te liggen.

Thermografie spoort problemen nauwkeurig en snel op

Vinçotte biedt hiervoor de ideale oplossing. Thermografie is een meettechniek waarbij infraroodcamera’s zeer nauwkeurig en contactloos temperaturen kunnen meten. Hierdoor kunnen toekomstige problemen in het productieproces of productieverlies snel opgespoord worden.

Niet alleen downtime, maar ook de kans op brand wordt hierdoor gereduceerd. De besparingen die hiermee gepaard gaan zijn zeer groot.

Vinçotte brengt de risico’s in kaart #

Onze specialisten voeren jaarlijks twee thermografierondes uit bij Volvo Car Gent. Aan de hand van deze rapporten krijgt VCG een mooi overzicht van de verschillende anomalieën en kan het proactief maatregelen treffen.

Daling van productieproblemen #

Tijdens één van onze thermografiemetingen stelden we bijvoorbeeld vast dat een bepaalde motorbeveiliging bij de luchtafzuiging tijdens de rol- en remtest het zwaar te verduren kreeg. De temperaturen van de geleiders

waren zeer hoog door overgangsweerstanden (slechte of foute aansluitingen). Dit vergrootte de kans op uitval of zelfs brand. Dankzij onze thermografiemetingen kon VCG tijdig bijsturen. De installatie is dus op geen enkel moment uitgevallen en het continue productieproces werd verzekerd.

Onze thermografische metingen zijn een soort continue monitoring voor VCG. Door anomalieën vroegtijdig op te sporen en aan te pakken, is het aantal opmerkingen flink gedaald. Zo had VCG 10 jaar geleden makkelijk een 35-tal opmerkingen per rondgang en per fabriek. Ondertussen is dat verbeterd naar een 10-tal opmerkingen op jaarbasis. We kunnen dus van een mooi resultaat spreken.

Gebaseerd op een interview met Marc Demuynck, Local Facility Manager bij Volvo Car NV