21 maart Actualiteit

Vinçotte beperkt het risico op explosiegevaar bij BPmatic

Belgisch fabrikant BPmatic is gespecialiseerd in de productie van machines die in explosiegevaarlijke omgevingen worden gebruikt. Absolute veiligheid is hierbij meer dan ooit cruciaal. BPmatic neemt geen enkel risico en nam Vinçotte onder de arm om hun machines te keuren.

Als fabrikant van machines die in een explosiegevoelige ruimte worden ingezet, moet je rekening houden met zeer strikte richtlijnen. Elke fout kan fataal zijn. Voor sommige machines heb je een certificaat nodig, voor andere zijn er zeer strikte regels waar je aan moet voldoen. Bij de productie van machines die een groot risico vormen is de tussenkomst van een Notified Body of Inspection (NOBO) vereist. Vinçotte is zo’n erkend NOBO. Ons team van gespecialiseerde projectingenieurs binnen de Business Unit Discrete Manufacturing & Logistics zijn opgeleid om deze specifieke controles uit te voeren . Zo is de klant zeker dat hij voldoet aan alle wettelijke bepalingen en de absolute veiligheid van zijn producten kan garanderen.

BPmatic is gespecialiseerd in het produceren van afvuleenheden zoals vloeistofvulmachines, vatenvulmachines, drumvullers, INC vullers, bidonvullers voor de verf- en inktindustrie, vulmachines voor de voedingsindustrie en de chemische industrie. Vinçotte werd ingeschakeld om te controleren of deze machines aan de Europese ATEX-richtlijnen voldoen. Elke samenbouw van elke afvuleenheid wordt door Vinçotte aan een specifieke “eenheidskeuring” onderworpen.

We checken hierbij een aantal zaken. We nemen het technische dossier onder de loep dat o.a. de ontwerptekeningen, de technische documentatie, de toegepaste reglementering en gehanteerde normen bevat. Daarnaast doen we alle nodige inspecties van de technische uitvoering. De afvulmachines worden bovendien onderworpen aan specifieke testen, zoals bv. continuïteitsmetingen. De resultaten van het conformiteitsonderzoek worden gebundeld in een overzichtelijk rapport. Als de machines conform de Europese wetgeving zijn, wordt er een certificaat uitgereikt dat BPmatic kan gebruiken als onderdeel van zijn CE-markering.

Meer info over BPmatic op https://www.bpmatic.com/

Wil u weten hoe Vinçotte ook u kan helpen bij de productie van machines? Neem dan hier contact met ons op!