22 maart Projecten

Vinçotte & Wasserij St-Joris: Samen maatschappelijk verantwoord ondernemen op de kaart zetten

Op 20 maart 2013 behaalde industriële wasserij St-Joris als eerste bedrijf in België het SR10-certificaat en bewijst hiermee zijn maatschappelijk engagement naar de gemeenschap. En dit met de felicitaties van Vinçotte, die zo de kick-off gaf van een nieuwe certificatieprocedure, een zeer waardevol buitenbeentje in zijn hoofdzakelijk technische certificatenportefeuille. 

Kwaliteit beloond met certificaat

St-Joris levert een totaalpakket van industriële wasserijdiensten aan de zorgsector. Dagelijks wordt er meer dan 30 ton wasgoed en 20 000 stuks kledij verwerkt voor voornamelijk zieken- huizen, rusthuizen maar ook bedrijven. Het bedrijf heeft een zeer uitgebreid kwaliteitsnet ontwikkeld dat gebaseerd is op verschillende managementsyste- men waaronder ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) en OHSAS 18001 (veiligheid en welzijn). Deze manage- mentsystemen zorgen ervoor dat ieder aspect in de productieketen in detail wordt gemonitored met als doelstellingen een voortdurende verbetering van de klanttevredenheid, een blijvende vermin- dering van de milieu-impact en een maximale veiligheid voor de werknemers.

Daarnaast is er ook nog een certificatie om de microbiologische kwaliteit van het linnen te verzekeren ‘RABC’ (Risk and Biocontamination Control) genaamd. Sinds kort is St-Joris nog een stapje verder gegaan en mag zich het eerste Belgisch bedrijf met een SR10-certificatie noemen.

SR10 als ontbrekend puzzelsuk

SR 10 “Social Responsibility management systems - Requirements - 2011” is een norm die een organisatie, publiek of privé, de kans biedt zich op een methodische en gecontroleerde manier te verbinden tot maatschappelijke verantwoordelijkheid. Yves Grognet, (Lead Auditor bij Vinçotte): “ Toen ik hoorde dat St-Joris interesse had in de SR10-norm, vond ik dit niet meer dan logisch. Ik kom al enkele jaren binnen dit familiebedrijf – sinds 2006 behaalden zij al verscheidene certificaten via Vinçotte – en heb het altijd al aangevoeld als een enorm sociaal-voelend bedrijf.” Inderdaad, St-Joris beschikt o.a. over een zeer uitgebreid pakket arbeidsvoorwaarden: Er is een groepsverzekering voor arbeiders, er wordt een oplossing gezocht als kinderen plots ziek vallen, ... “Deze norm was het ontbrekende puzzelstuk om op een gestructureerde manier MVO in te bakken in de bedrijfsstructuur.” zegt Raf Vanmechelen, algemeen directeur bij St-Joris. Binnen deze norm wordt binnen de wasserij bijvoorbeeld gewerkt aan een competentiematrix, een diversiteitsplan, een duurzaamheidsrapport dat de ecologische voetafdruk van de activiteiten rapporteert, een uitgewerkte SLA (Service Level Agreement) per klant, enz. 

“Deze norm was het ontbrekende puzzelstuk om op een gestructureerde manier MVO in te bakken in de bedrijfsstructuur.”

- Raf Vanmechelen,
algemeen directeur St-Joris 

Familiaal bedrijf met vooruitstrevende ambities

“Dat ‘familiaal bedrijf’ plaats ik trouwens graag tussen aanhalingstekens”, zegt Yves Grognet, “St-Joris is een enorm innovatieve en vooruitstrevende onderneming. Er gaat geen jaar voorbij of ik passeer bij een audit weer een heel aantal nieuwe machines en installaties. Zij werken dan ook enorm nauw samen met hun leveranciers om hun concurrenten op vlak van technologie toch altijd een stapje voor te blijven. Je ziet het onmiddellijk als je er binnen wandelt: Recuperatie van energie, zuivering van afvalwater, automatisering van klanten- systemen, ... Ze doen gewoon hun best bij te blijven. En dat levert iets op voor hun klanten en voor henzelf, zonder ten koste te moeten gaan van de samenleving. Het is een gezond winstgevend bedrijf.” Een belangrijke toegevoegde waarde van de SR10 norm zit bijvoorbeeld in het efficiënter beheren van de indirecte kosten bij de klanten. Met andere woorden, dit allernieuwste managementtool toont vaak zwart op wit aan waar de klant verder kan optimalise- ren zonder in te boeten op kwaliteit en met de garantie dat alle processen tot bij de leveranciers voldoen aan de hoogste standaarden op het vlak van duurzaamheid. Je ziet, een bedrijf hoeft niet de keuze te maken tussen maatschappelijke en economische vooruitgang, de twee kunnen best hand in hand gaan. En daar staat ook Vinçotte vanuit zijn totale dienstverlening voor de volle honderd procent achter. 

Niet alleen voor St-Joris was de SR10 norm nieuw, ook voor Vinçotte was het de eerste keer dat zij een dergelijke audit uitvoerden. En dat dit wel een erg andere norm is dan de meeste technische normen die Vinçotte auditeert, was al snel duidelijk. De norm heeft immers als doel systematisch de tevredenheid van de belanghebbende partijen (stakeholders) te verbeteren. Om daartoe te komen werd bij St-Joris niet alleen tien procent van de medewerkers bevraagd, maar ook een selectie van klanten en leveranciers. Een bedrijf doet dit niet om hier groot commercieel gewin uit te halen, het is eerder een bekroning van een oprecht sociaal engagement door een onafhankelijke partij, zijnde Vinçotte. 

St-Joris - Facts & Figures:

  • Locatie: Gingelom, Limburg

  • Aantal medewerkers: 110

  • Omzet: 12,5 mio

  • Hoeveelheid wasgoed/dag: 30 ton wasgoed en 20 000 stuks kledij

  • Klanten: voornamelijk zorgsector, aangevuld met bedrijven

  • Behaalde certificaten: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, RABC, SR10 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en we houden u up-to-date!

Inschrijven