01 september Actualiteit

Verplichte training basisveiligheid op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen

Op 14 april jl werd het KB van 7 april 2023 tot vaststelling van een basisveiligheidsopleiding met betrekking tot tijdelijke en mobiele bouwplaatsen gepubliceerd.

Sinds april 2022 waren werknemers uit paritair comité 124, die werkzaamheden verrichten op een bouwwerf, al verplicht een basisveiligheidsopleiding van 8 uur te volgen. Het nieuw Koninklijk Besluit breidt de verplichting uit naar iedereen die werkzaamheden verricht op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.

Voor wie?

Zowel werknemers uit de bouwsector (PC 124) en andere sectoren actief op de werf (PC 111 en PC 149.01) als zelfstandigen en gedetacheerde werknemers.

Deze training richt zich verder tot elke medewerker, die werkzaamheden uitvoert in het kader van de activiteiten op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en is wettelijk verplicht.

Vanaf wanneer is het KB Basisveiligheid van Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen van kracht?

Het KB werd op 15 april 2023 gepubliceerd en er geldt een overgangsperiode van één jaar. Iedereen die geen vrijstelling geniet MOET de opleiding gevolgd hebben, ten laatste tegen 15 april 2024. Nieuwkomers moeten al binnen de maand na de aanvang van hun job deze veiligheidstraining volgen.

Vanaf 15 april 2024 moet elke nieuwkomer de training gevolgd hebben en in het bezit zijn van een veiligheidscertificaat van de basisveiligheidsopleiding alvorens hij begint te werken.

Inhoud van de opleiding

Tijdens deze opleiding komen volgende aspecten aan bod:

 • De veiligheidsfilosofie: de risico's, het beheer en de preventie
 • De wetgeving, de reglementen, de controles en de ongevallenverslagen
 • De werkvergunning
 • De risico's en de preventiemaatregelen in verband met:
 • Gevaarlijke producten en materialen
 • Brand en ontploffing
 • Werken in besloten ruimtes
 • Werktuigen en machines
 • Het hanteren van lasten
 • Struikelen, uitglijden en vallen
 • Werken op hoogte
 • Electriciteit
 • Lassen en aanverwante werkzaamheden
 • Geluid
 • Signalisatie

Wij voorzien op het einde van de training een verplichte korte theoretische test zodat u conform de wetgeving de verworven kennis kan aantonen.

Registreer tijdig voor de training (inclusief de verplichte test) op https://www.vincotte-academy.be/nl/courses-detail?id=373

Het KB van 14 april 2023 kan je hier nalezen.