10 januari Actualiteit , Projecten

Upgrade 63 km hoogspanningslijn Elia. Veiligheid op hoog niveau door Vinçotte.

De lijn Horta-Avelin tussen België en Frankrijk is een bovengrondse 380 kV-hoogspanningsverbinding. Om te voorzien in de toekomstige behoeften van het elektriciteitsnet heeft Elia de hoogspanningslijn versterkt. Vinçotte voerde de veiligheidscoördinatie uit.

De lijn Horta-Avelin tussen België en Frankrijk werd in de jaren ‘70 aangelegd. Om te voorzien in de toekomstige behoeften van het elektriciteitsnet heeft Elia, via onderaannemers, de hoogspanningslijn versterkt. Het gaat dan om o.a. geleiders (kabels) vervangen, de masten en hun funderingen verstevigen en de schakelapparatuur in het hoogspanningsstation van o.a. Avelgem aanpassen.

Werken aan een net met 380 000 volt, 70 meter boven de grond, met bobijnen geleiders van circa 2200 meter, over woningen, autostrades, bedrijven… is een huzarenstukje waarbij een streng veiligheidsbeleid essentieel is.

Elia hanteert hierbij normen die vaak strenger zijn dan de wettelijke en ze voorzien ook opleidingen voor iedereen die aan hun net werkt. Elia vroeg Vinçotte om de veiligheidscoördinatie van de werken en de onderaannemers op zich te nemen. Het gaat dan niet alleen over het veilig werken met hoogspanning maar over een gecombineerde opdracht met vele invalshoeken. Een kolfje naar de hand van Vinçotte. Wij zorgden ervoor dat zowel de Elia normen als de wettelijke normen werden nageleefd.

Werken op hoogte is uitdagend en vergt extra veiligheidsmaatregelen voor werknemer én omgeving.

Iedere persoon op de werf wordt gecontroleerd op de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en kwalificaties. Er wordt toezicht gehouden op een veilige manier van werken, de juiste preventieve maatregelen en het correct werken aan hoogspanningsleidingen. Hierbij wordt er speciale aandacht gegeven aan de veiligheid van de omgeving en werden er bijvoorbeeld beveiligingskranen gebouwd bij het oversteken van plaatsen waar veel mensen passeren, zoals autostrades.

Omdat er bovendien op verschillende plaatsten tegelijk gewerkt wordt, is Vinçotte al 3 jaar permanent op de baan om alles te controleren: op de grond, in de hoogte, met verrekijkers. Nu zijn de werken bijna afgerond en een deel van de upgrade is al in gebruik genomen.

Het is altijd aangenaam om te werken met klanten zoals Elia die veiligheid net zo belangrijk vinden als wij.

Meer info over het project zelf op de website van Elia: Horta-Avelin