Met Galloo sluit Vinçotte de laatste schakel in de circulaire economie

Vinçotte en Febelauto hebben het gemeenschappelijke doel om de standaard voor erkende autorecyclage centra hoog te houden. Het gaat immers over gevaarlijke afvalstoffen en die verdienen de nodige aandacht. Met de opkomst van hybride en elektrische voertuigen (HEV) is het meer dan ooit nodig om op een veilige en kwaliteitsvolle manier om te gaan met afgedankte autowrakken. Galloo is het eerste bedrijf dat klaar is voor de recyclage van HE-voertuigen en na inspectie door Vinçotte de EC+-erkenning kreeg.

Autorecyclage: een sterk gereguleerde en gecontroleerde industrie #

Febelauto is in België het beheersorganisme voor afgedankte voertuigen en batterijen van elektrische en hybride voertuigen (HEV). Zij staan samen met de regionale overheden in voor het bewaken van de naleving van de wetgeving en het behalen van de doelstellingen voor recyclage en hergebruik van afgedankte voertuigen. In dit kader voert Vinçotte op regelmatige basis inspecties uit.

Vinçotte auditeert centrum voor ontmanteling van hybride en elektrische voertuigen #

Met Galloo kunnen we de marktleider in autorecyclage tot onze klanten rekenen. Tijdens onze inspecties bij hen verifiëren we o.a.:

 • of de nodige vergunningen en erkenningen aanwezig zijn en nageleefd worden;
 • of de werkzaamheden op een correcte manier uitgevoerd worden (van de ingangscontrole van het
  autowrak tot de verwerking ervan);
 • of de meegedeelde gegevens m.b.t. de verwerkte materialen (vloeistoffen, airco-gas, ferrometalen, etc.) aan Febelauto kloppen;
 • of het beoogde recyclageniveau behaald wordt;
 • en tenslotte of alle installaties die daarbij gebruikt worden gecontroleerd en goedgekeurd zijn voor gebruik (elektrische installatie laag- en hoogspanning, hefbruggen, persluchthouders, reservoirs voor de opslag van vloeistoffen, etc.).

Circulaire economie

In elke levensfase van een voertuig staat Vinçotte garant voor veiligheid en kwaliteit: van assemblage, homologatie, onderhoud (garagisten en concessiehouders) en herstellingen (body-repair-shops) tot de ontmanteling en verwerking van afgedankte voertuigen. Bij afgedankte voertuigen bewaken we dat deze selectief ontmanteld worden. De grondstoffen die hieruit voortvloeien worden gerecycleerd of hergebruikt. Zo zijn we betrokken in een essentiële stap van de circulaire economie.

Elektrische en hybride technologie: we zijn helemaal mee #

Bij Vinçotte zijn we helemaal mee met de elektrische en hybride mobiliteit (de zogenaamde HE-voertuigen), maar evenzeer met waterstof, CNG en LNG. Febelauto ontwikkelde een norm met eisen waaraan een erkend centra voor de ontmanteling van afgedankte HE-voertuigen moet voldoen. Op basis van deze norm ontwikkelden we onze eigen checklist. Deze checklist gebruiken we als basis voor onze inspecties om centra die verbrandingsmotoren mogen ontmantelen ook te erkennen voor de ontmanteling van afgedankte HE-voertuigen (de EC+-erkenning).

HE-voertuigen vragen een bijzondere aanpak. De batterijen staan immers onder hoge spanning. Voor de ontmanteling van deze HEV zijn er nieuwe punten die gecontroleerd moeten worden:

 • een specifieke opleiding voor medewerkers die deze ontmantelen;
 • aangepaste gereedschappen (geïsoleerd, etc.);
 • aangepaste infrastructuur (zoals o.a. een aparte opslagplaats voor de batterijen, etc.);
 • aangepaste verzekeringspolissen door de bijkomende risico’s;
 • andere werkprocessen;
 • een aangepaste registratie bij Febelauto;

“Vinçotte en Febelauto hebben het gemeenschappelijke doel om de standaard voor erkende centra hoog te houden. Het gaat immers over gevaarlijke afvalstoffen en die verdienen de nodige aandacht. Met de opkomst van de HE-voertuigen is het meer dan ooit nodig om op een veilige en kwaliteitsvolle manier om te gaan met afgedankte autowrakken.“, licht Catherine Lenaerts, directeur bij Febelauto, toe.

Galloo opent eerste recyclagecentrum voor HEV in België #

Rik Debaere, gedelegeerd bestuurder van Galloo, is trots dat ze als eerste klaar zijn voor de recyclage van Hybride en Elektrische voertuigen (HEV): “Wij zijn het eerste bedrijf dat dit doet en dan kijk je naar een partij waarvan je weet dat ze ook vooroploopt. Bepaalde zaken zijn ook voor Vinçotte nieuw, maar als één speler het kan dan is het Vinçotte wel.”

Na onze inspectie verkreeg Galloo de "erkend centrum+" of EC+-erkenning en kon het nieuwe recyclagecentrum voor HE-voertuigen (HEV) vlot opstarten.

Voor Galloo is dit een nieuwe business. Een met veel potentieel en daarin wil dit bedrijf geen risico nemen. Omdat Galloo al heel lang met ons samenwerkt, ook voor zijn traditionele activiteiten, vertrouwt het recyclagebedrijf op ons om alles in goede banen te leiden. Aangezien ze verschillende sites hebben, is het voor hen makkelijk om met één partij te werken. Zo zijn ze zeker dat er uniform wordt geïnspecteerd.

Constant opbouwen van expertise #

Voor het constant opvolgen van nieuw technologieën, wijzigingen in wetten, etc. wordt samengewerkt met het team innovatie bij Vinçotte en met Vinçotte Academy, die zorgt voor de juiste opleidingen. Dit verzekert dat alle nieuwe kennis doorsijpelt tot bij onze inspecteurs zodat hun expertiseniveau altijd up-to-date is.

Nog vragen over de recyclage van afgedankte voertuigen en batterijen uit hybride en elektrische HE-voertuigen? Contacteer onze specialisten!

Contacteer de specialisten >>>