17 oktober Projecten

Lotus bakt zijn koekjes CO2-neutraal

Lotus Bakeries ontving het label ‘CO2-Neutral’ voor zijn verregaande inspanningen om zijn CO2-uitstoot terug te schroeven

In vier jaar tijd reduceerde Lotus zijn klimaatimpact met 35%. Ruim boven de 20%-doelstelling die Europa tegen 2020 wilt behalen. Vinçotte controleerde de inspanningen en certificeerde Lotus.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is bij Lotus Bakeries ingebakken in het DNA. Het bedrijf onderneemt met respect voor mens, maatschappij, medewerkers én milieu. Om zijn klimaatimpact te verminderen, werkt Lotus sinds 2011 samen met klimaatadviesbureau CO2logic. “Onze bedoeling was om elk jaar 2% minder CO2 uit te stoten”, legt Jan Vander Stichele, Executive Director van Lotus Bakeries, uit. “Dit doel hebben we ruimschoots gehaald: na vier jaar slaagden we erin om in totaal 35% minder uit te stoten.”

Verder dan energiebesparing

De inspanningen leverden het ‘CO2-Neutral’-label op voor het koelingssysteem, het energieverbruik en de verschillende productievestigingen in België, Nederland, Frankrijk en Zweden.

Het label, ontwikkeld door CO2logic en gevalideerd door Vinçotte, wordt uitgereikt wanneer een bedrijf CO2-neutraliteit bereikt. “CO2-neutraliteit is eigenlijk een soort CO2-taks die bedrijven zich vrijwillig opleggen”, stelt Antoine Geerinckx, oprichter en managing director van CO2logic. “De meeste bedrijven verminderen hun CO2-uitstoot om energiekosten te besparen. Willen we de klimaatverandering echt aanpakken, moeten we verder gaan en overblijvende CO2-uitstoot compenseren. Het ‘CO2-Neutral’-label geeft erkenning aan bedrijven die werkelijk iets doen aan hun klimaatimpact.”

“Door samen te werken met Vinçotte geven we onze klanten de garantie van een transparant en betrouwbaar label. Wij adviseren de klanten bij de berekening en vermindering van hun klimaatimpact. Vinçotte valideert en certificeert de geleverde inspanningen.”

- Antoine Geerinckx,
oprichter en managing director van CO2logic

Stap 1: CO2-uitstoot berekenen en verminderen

“Een bedrijf dat het ‘CO2-Neutral’-label wil behalen, staan we bij met de berekening en vermindering van zijn CO2-uitstoot”, verduidelijkt Antoine Geerinckx. “Lotus reduceerde zijn energieverbruik door het dak te isoleren, zonnecellen te plaatsen en het verwarmingssysteem te vervangen. Daarnaast gebruikt Lotus groene stroom en werkt het met gebruiksgecontroleerde machines, zodat nooit méér energie wordt verbruikt dan nodig.”

Stap 2: resterende uitstoot compenseren

Een volgende stap naar CO2-neutraliteit is het compenseren van de overblijvende uitstoot door een gecertificeerd klimaatproject te steunen. Lotus stoot immers nog steeds CO2 uit bij het bakken van koekjes. De impact die de gasovens op het klimaat hebben, compenseert de koekjesfabrikant door een project met ‘Gold Standard’-certificatie – een internationaal keurmerk ontwikkeld door onder meer het WWF – te steunen. Lotus koos voor een klimaatproject dat efficiënte houtovens aan Oegandese gezinnen levert. “De houtovens zorgen ervoor dat de families niet aan gevaarlijke rookontwikkeling worden blootgesteld en minder hout nodig hebben, oorzaak van ontbossing”, aldus Jan Vander Stichele. “Op deze manier helpen we zowel de CO2-uitstoot te verminderen als de leefomstandigheden van de lokale bevolking te verbeteren.”

“Met het ‘CO2-Neutral’- label geven deze bedrijven blijk van hun vergaande inspanningen om de klimaatverandering tegen te gaan. Hun inspanningen leiden niet enkel tot een verlaging van hun energiekosten, maar dragen bij aan een beter imago van hun bedrijf.”

-Evert Vermaut,
Productmanager
ESS bij Vinçotte

Stap 3: validatie door Vinçotte

Een laatste stap naar het ‘CO2-Neutral’- label is de validatie. “Vinçotte controleert als onafhankelijke partij of de berekening van de CO2-uitstoot, de vermindering ervan en de compensatie via het ‘Gold Standard’-klimaatproject correct verlopen zijn”, stelt Antoine Geerinckx. “Door samen te werken met Vinçotte geven we onze klanten de garantie van een transparant en betrouwbaar label. Wij adviseren de klanten bij de berekening en vermindering van hun klimaatimpact. Vinçotte valideert en certificeert de geleverde inspanningen.” Evert Vermaut, productmanager ESS bij Vinçotte en projectleider bij de validatie van Lotus Bakeries: “Bij de audit viel ons de visie van het bedrijf op lange termijn op. Zij doen ook reeds meerdere jaren inspanningen om hun CO2-uitstoot te reduceren. Lotus Bakeries gelooft in de meerwaarde van het extern gevalideerd ‘CO2-Neutral’-label en kiest er bewust voor om haar maatschappelijke rol op te nemen.”

Een beter imago

Door het ‘CO2-Neutral’-label te behalen, sluit Lotus Bakeries zich aan bij een dertigtal bedrijven zoals Mobistar, Delta Lloyd Life en Interparking. “Met het label geven deze bedrijven blijk van hun vergaande inspanningen om de klimaatverandering tegen te gaan. Die leiden niet enkel tot een verlaging van hun energiekosten, maar dragen bij aan een beter imago van hun bedrijf.” Vinçotte en CO2logic begeleiden u graag om, net als Lotus Bakeries, CO2-neutraal te ondernemen.

Fact & figures Lotus Bakeries

  • Activiteit: producent van koekjes, gebak en tussendoortjes

  • Productievestigingen in: België, Nederland, Frankrijk en Zweden

  • Opgericht in: 1932

  • Aantal medewerkers: 1.321

  • Omzet in 2014: 348 miljoen EUR