In 4 stappen naar een plastic neutraal bedrijf

Naar schatting 150 miljoen ton plastic drijft in de oceanen... tegen 2050 zal er zelfs meer plastic in de oceanen zitten dan vis als we er nu niet iets aan doen. Plastic hoort niet thuis in de oceanen en nog minder in de voedselketen. Plastic valt immers uiteen en komt in levende organismen terecht, het verstoort hun natuurlijke cycli en komt ook op onze borden terecht.

Van de miljarden tonnen plastic die op het land blijven, wordt slechts 7 tot 10% gerecycled. De rest komt terecht op gigantische stortplaatsen en verontreinigt de bodem, of wordt verbrand – waarbij gevaarlijke giftige stoffen in de lucht vrijkomen en bijdragen tot broeikasgasemissies.

In tegenstelling tot veel andere wereldwijde problemen is plastic een probleem waarvoor al duidelijke oplossingen bestaan. De belangrijkste oplossing: het gebruik van plastic verminderen en overschakelen op recycleerbare alternatieven met minder milieu-impact. Ten tweede : plastic ‘afval’ weer waardevol maken, en zo voorkomen dat het als afval in het milieu belandt. Kortom, de oplossing is in te zetten op CIRCULARITEIT in plaats van het lineaire consumptiemodel.

Wil u als bedrijf Plastic Neutral worden dan is de eerste stap deze whitepaper downloaden. U leest en leert er alles over de 4 stappen naar een plastic neutraal bedrijf:

BEREKENEN
VERMINDEREN
COMPENSEREN
COMMUNICEREN #

De weg naar het Plastic-Neutral® label is een proces van samenwerking tussen klanten, CO2logic en Vinçotte. Doorheen het hele proces doen we onze uiterste best om professionaliteit en transparantie te verzekeren.

Whitepaper Plasticneutraliteit

In 4 stappen naar een plasticneutraal bedrijf

Download