Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties AREI !

Het nieuwe AREI werd op 28 oktober 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en trad in werking op 1 juni 2020. Vanaf deze datum moeten alle elektrische installaties voldoen aan dit AREI.

Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) dateerde van 1981. In 2013 werd beslist om het volledig aan te passen. De opdracht werd toegewezen aan de experten van Vinçotte in samenwerking met uitgeverij Wolters Kluwer.

Wat is het doel van deze herstructurering van het AREI? #

 • de leesbaarheid en bruikbaarheid te vergemakkelijken ;
 • de drie verschillende installatieniveaus in het huidige reglement beter te definiëren. Het nieuwe AREI 2020 bestaat uit drie thematische boeken.
 • de structuur overnemen van verschillende Europese normen (zoals het harmonisatiedocument HD 60364);
 • de huidige inhoud van het reglement weer te geven en tegelijkertijd telkens de verbeteringen die in de werkgroepen aangebracht worden, er al in te verwerken
 • het inventariseren en actualiseren van de verschillende ministeriële besluiten en ook de nota's gericht aan de erkende organismen, om bepaalde van deze teksten te kunnen integreren in het nieuwe AREI.

De veranderingen en de mogelijke impact ervan voor de elektriciteitsprofessionals #

Niet alleen de structuur van het AREI is volledig gewijzigd, er zijn ook belangrijke inhoudelijke aanpassingen. Het reglement wordt nu opgedeeld in 3 boeken, elk onderverdeeld in delen, hoofdstukken, afdelingen en onderafdelingen:

 • Boek 1. Installaties op laagspanning en op zeer lage spanning
 • Boek 2. Installaties op hoogspanning
 • Boek 3. Installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie

Elk boek bestaat uit 9 delen, figuren en tabellen. Dit kan nieuwe definities omvatten om het begrijpen van de wetgeving te vergemakkelijken alsook meer essentiële wijzigingen.

 • De periodiciteit van controlebezoeken is gewijzigd: jaarlijks voor ATEX-, verplaatsbare, mobiele en tijdelijke installaties.
 • De grenzen voor elektrische installaties zijn gedefinieerd.
 • Er zullen twee nieuwe belangrijke hoofdstukken worden gepubliceerd, namelijk:
  1) veiligheidsinstallaties (voorheen vitale installaties);
  2) kritische installaties.
 • Het artikel 104 ‘Voorzorgsmaatregelen tegen brand’ werd volledig herzien.

Alle elektrische installaties zullen moeten voldoen aan het nieuwe AREI! Er worden echter wel specifieke afwijkende beschikkingen voorzien voor bestaande elektrische installaties.

De filosofie van het nieuwe reglement is te kunnen blijven evolueren en heeft tevens als ambitie, zijn actualisering in functie van de evolutie van de technologische ontwikkelingen en van de standaardisering te vergemakkelijken.

Meer dan 2000 bedrijven hebben zich ingeschreven voor een AREI-studiedag of opleiding! #


Gezien het belang van dit onderwerp, organiseert Vinçotte volop studiedagen en opleidingen. Tijdens een technische studiedag stellen we u in een namiddag de grote lijnen van de wijzigingen voor. Tijdens een opleiding leert u een specifiek onderdeel of alles over het nieuwe AREI. Door de coronacrisis bieden we de meeste AREI opleidingen nu ook online aan.

Online AREI opleidingen

De online AREI opleidingen zijn eenvoudig van bij u thuis of op het bedrijf te volgen. Meer dan 2000 bedrijven hebben zich ingeschreven voor een AREI-studiedag of opleiding bij Vinçotte, de makers van het AREI! En u?

Bekijk het ONLINE overzicht >>>

Klassikale AREI opleidingen

Vanaf september 2021 vinden ook onze klassikale AREI opleidingen opnieuw (coronaveilig) plaats in Vilvoorde en Melle. De inschrijvingen hiervoor lopen snel vol. Wacht niet te lang als je de opleiding ter plaatse wil volgen!

Bekijk het KLASSIKALE overzicht >>>

De studiedagen of opleidingen van Vinçotte zijn geschikt voor alle professionals uit de sector zoals: installateurs, elektriciens, studiebureaus, preventieadviseurs, beveiligingsadviseurs, verantwoordelijken voor elektrische installaties, technici, ingenieurs, onderhoudspersoneel, professionals die betrokken zijn bij het ontwerp, bouw en/of onderhoud van elektrische installaties, architecten, designers van elektrische installaties,...

Masterclass AREI Advanced #

Voor bedrijfsleiders, operationeel leidinggevenden, preventieadviseurs, verantwoordelijken van technische diensten,… kortom iedereen die binnen een organisatie verantwoordelijkheid draagt voor het implementeren van het nieuwe AREI organiseren een Masterclass over het nieuwe AREI.​

In deze Masterclass krijgt u een helikopter-visie op alle nieuwigheden. U krijgt de nodige informatie om uw organisatie perfect voor te bereiden.​​

De Masterclass verloopt via 10 online modules. Dit betekent dat u flexibel en op eigen tempo kan leren. ​U wordt door het nieuwe AREI geleid via video’s, presentaties, getuigenissen van experts, demo’s van toepassingen op elektrische componenten,… U kan online vragen stellen die worden gedeeld in de community van alle deelnemers aan de Masterclass en u krijgt natuurlijk ook de antwoorden.​

De Masterclass AREI Advanced is beschikbaar vanaf 2 november 2020. Alle modules kan u bekijken wanneer u wenst! U beslist wanneer u de opleiding volgt binnen de opgegeven periode.

Masterclass nieuw AREI: 970€ excl. BTW

Wilt u uw leiderschap verder versterken en de stap zetten naar een grondige kennis van het nieuwe AREI? Dan is deze opleiding voor u!

Wat betekent het nieuwe AREI voor uw organisatie? Hoe begin je ermee? Hoe ga je om met de invoering ervan binnen uw organisatie? Hoe krijg je alle medewerkers mee aan boord? Deze en andere vragen komen aan bod in de Masterclass AREI.

Na afloop heeft u volledige kennis van het nieuwe AREI, nieuwe inzichten en de impact die het heeft op uw business.

Inschrijving Masterclass AREI >>>

Het programma zorgt ook over online networking via Linkedin. Alle deelnemers worden uitgenodigd in de besloten AREI MasterClass groep op Linkedin. Indien u de 10 modules van de Masterclass met succes hebt doorlopen ontvangt u nadien ook het Vinçotte-certificaat ter bevestiging van uw kennis over het nieuwe AREI.​ Schrijf u meteen in en wordt een echte Master in het AREI