EPC Gemeenschappelijke Delen

Vanaf begin dit jaar moet er voor alle grote appartementsgebouwen een energieprestatiecertificaat van de gemeenschappelijke delen (EPC GD) beschikbaar zijn.

Het EPC GD samengevat #

Het EPC van de gemeenschappelijke delen geeft aan hoe energiezuinig het gebouw en de collectieve installaties zijn. Het EPC GD staat los van verkoop of verhuur van het gebouw en er staan ook aanbevelingen in om de energieprestatie te verbeteren. De info uit het EPC voor gemeenschappelijke delen wordt gebruikt als een EPC bij verkoop of verhuur van een appartement wordt opgesteld. De 2 certificaten vullen elkaar aan.

Het EPC GD wordt gefaseerd ingevoerd in functie van de grootte van het appartementsgebouw.

 • De grote appartementsgebouwen met 15 of meer gebouweenheden moeten vanaf 1 januari beschikken over een EPC GD.
 • Middelgrote appartementsgebouwen met 5 t/m 14 gebouweenheden moeten vanaf 1 januari 2023 beschikken over een EPC GD.
 • Kleine appartementsgebouwen met 2 wooneenheden t/m 4 gebouweenheden moeten vanaf 1 januari 2024 beschikken over een EPC GD.

Gebouweenheden zijn zowel appartementen als kleine niet-residentiële eenheden zoals winkels, medische praktijken, kantoren,... in het gebouw. Bij de bepaling van het aantal eenheden in het gebouw wordt gekeken te worden naar de feitelijke toestand die kan verschillen van de vergunde situatie.

Het EPC GD wordt opgemaakt per gebouw. Wat een gebouw is staat los van:

 • de eigendomsstructuur of VME-structuur.
 • de adresgegevens. Een gebouw kan meerdere huisnummers hebben (bijvoorbeeld bij meerdere ingangen) of meerdere adressen (bijvoorbeeld bij een hoekgebouw).

De gebouwafbakening wordt bepaald door het Gebouwenregister en kan opgezocht worden in de basiskaart GRB van geopunt.be waar u het gebouwID van een gebouw terugvindt door rechts onderaan op "Vergelijk kaarten" te kliken en dan Bouwen en wonen/Gebouwen/Gebouwenregister: gebouw (gerealiseerd)/ te selecteren.

Zoek dan het gebouw op de kaart door in de zoekbalk het adres te typen. Klik op het gebouw en selecteer "GR - Gebouw - Gerealiseerd". Bij de kenmerken, staat het ID van het gebouw.

Wanneer is het verplicht? #

Bij nieuwbouw moet het EPC GD uiterlijk 10 jaar en 1 maand na het krijgen van de stedenbouwkundige of omgevingsvergunning beschikbaar zijn.

Appartementsgebouwen die een ingrijpende energetische renovatie (IER) hebben ondergaan, vallen niet onder nieuwbouw. Het "EPC Gemeenschappelijke delen" moet steeds geactualiseerd worden bij energetische renovaties

 • zodra minstens 15% van de gebouwschil wordt (na)geïsoleerd
 • of als collectieve installaties (ook zonne-energie) vervangen of nieuw geplaatst worden. Als enkel een omvormer vervangen wordt, is geen update van het EPC GD nodig.

Het EPC GD is maximaal 10 jaar geldig en moet steeds up-to-date zijn omdat het gebruikt wordt voor de opmaak van de EPC’s bij verkoop of verhuur van de appartementen en andere gebouweenheden in het gebouw.

Het kan voorkomen dat het EPC Gemeenschappelijke delen geen adres heeft maar enkel een certificaatnummer, bijvoorbeeld wanneer de gemeente geen apart adres heeft toegekend aan de gemeenschappelijk beheerde delen.

Wie doet wat? #

De syndicus (of beheerder van het gebouw)

 • informeert de vereniging van mede-eigenaars (VME) over de verplichting dat een "EPC Gemeenschappelijke Delen" aanwezig met zijn (zie hierboven vanaf wanneer het voor uw gebouw geldt),
 • verzamelt alle bewijsstukken over isolatie, schrijnwerk, collectieve installaties,.. en informatie over het gebouw,
  organiseert de toegang tot het stooklokaal, het dak, het gebouw en de gebouweenheden voor het bezoek van de energiedeskundige type A van Vinçotte (hierna kortweg "Vinçotte" genoemd)

De vereniging van mede-eigenaars VME (vertegenwoordigd door de syndicus) of de eigenaar van het gebouw stelt Vinçotte aan

Vinçotte krijgt tijdens een plaatsbezoek de bewijsstukken, informatie en toegang tot het gebouw en de gebouweenheden (met naleving van de corona-voorzorgsmaatregelen). Vinçotte onderzoekt de gemeenschappelijke ruimtes en collectieve installaties en verzamelt zo gegevens over

 • de energiezuinigheid van het gebouw (bijv. dak, buitenmuren, vloer, vensters, deuren, verlichting, tussenvloeren, binnenmuren)
 • de collectieve installaties voor verwarming en de productie van warm water in het stooklokaal
 • de installaties voor zonne-energie.

Vinçotte bezorgt het "EPC Gemeenschappelijke Delen" aan de aanvrager (de eigenaar van het gebouw of de VME). Het is aan te raden om de aanbevelingen samen met de eigenaar of de VME en de syndicus (of gebouwbeheerder) te overlopen.

Wat kost het? #

Er is geen vaste kostprijs voor een EPC GD. De prijs hangt af van de complexiteit van het gebouw en de verplaatsingskosten van onze energiedeskundige type A. Het kan interessant zijn om tegelijk het EPC van een appartement of andere gebouweenheid in het gebouw te laten opmaken.

Wat zegt de wet?
#

Wie eigenaar is van een appartement of van een kleine niet-residentiële eenheid in een appartementsgebouw moet een kopie van het EPC van de gemeenschappelijke delen aan de kandidaat-koper of kandidaat-huurder tonen. Bij verkoop van een woon- of gebouweenheid wordt het EPC van het appartementsgebouw samen met het EPC van de gebouweenheid overgedragen aan de nieuwe eigenaar(s).

Vanaf dit jaar controleert het VEKA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap) de aanwezigheid van het EPC voor gemeenschappelijk delen. Als bij controle blijkt dat er geen EPC van de gemeenschappelijke delen aanwezig is, kan de eigenaar van het appartementsgebouw of de vereniging van mede-eigenaars (VME) een boete krijgen.

EPC GD

Meer info nodig over het EPC GD of een offerte?

Vraag het hier >