22 februari Actualiteit , Events

Veiligheid van elektrische installaties - Engie Fabricom

Vinçotte en Engie Fabricom ontmoetten elkaar op woensdag 20 februari 2019 in Beveren voor een studiemiddag over de veiligheid en de werking van elektrische installaties! Dit evenement voor preventieadviseurs en technische en operationele managers, informeerde over de gevaren van ontsteking en explosie van elektrische installaties. Oplossingen zoals Atex en CE-markering werden gepresenteerd door onze experts.

De onderwerpen die tijdens de studiemiddag toegelicht werden:

  • KB 04/12/2012 : Veiligheid van elektrische installaties op de arbeidsplaats

Op 21 december 2012 werd het nieuwe koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Wat is er nu veranderd?

  • Samenbouwen van machines en CE-markering

Als meerdere machines of onderdelen van machines samengebouwd worden tot een groter geheel dan is een nieuwe CE-markering noodzakelijk voor dit geheel … of toch niet? En waar ligt uw verantwoordelijkheid en die van uw leverancier?

  • Blikseminslag

Blikseminslag is niet zonder risico: toestellen of interne netwerken kunnen falen, installaties kunnen schade oplopen en er is gevaar voor wie in uw gebouwen aanwezig is. Het bliksembeveiligingssysteem moet ontworpen en geïnstalleerd worden door gespecialiseerde ontwerpers en installateurs.

  • ATEX en machines

Waar de Machinerichtlijn en de ATEX-richtlijn elkaar ontmoeten.

De machinerichtlijn (2006/42/EG) en de ATEX richtlijn (2014/34/EU) sluiten elkaar niet uit en moeten soms beide op machines worden toegepast. Wanneer beide richtlijnen moeten worden toegepast is soms niet zo duidelijk. In de praktijk roepen deze situaties veel vragen op. Uiteindelijk is de meest belangrijkste doelstelling: het voorkomen van een explosie.

  • Artikel 104 van het AREI

Het nieuwe artikel 104 wordt iets anders gestructureerd en legt een reeks nieuwe verplichtingen op aan elektrische installaties met betrekking tot de te nemen preventieve maatregelen tegen brand. Het introduceert een aantal nieuwe begrippen zoals compartimentering en vitale stroombanen. Het legt ook een risicobeoordeling op voor de bepaling van die vitale stroombanen.

Engie Fabricom Event

Wil u de presentaties ontvangen?

Klik hier >>