10 december Projecten

EDF en Vinçotte, geavanceerd NDO-onderzoek tot in de kern

Controle van alternatoren in kerncentrales

EDF is één van de grootste elektriciteitsproducenten ter wereld — elke dag doen miljoenen bedrijven en consumenten beroep op EDF voor hun elektriciteit. Om dit te garanderen, richt EDF zich naar Vinçotte om hen te helpen bij de controle van de alternatoren in de kerncentrales. 

Ringfox: automatisch ultrasoon onderzoek van krimpringen

Ultrasoon en geautomatiseerd ultrasoon onderzoek is een domein waarin Vinçotte al sinds jaar en dag sterk staat. Sinds de bouw van kerncentrales in België heeft het bedrijf zijn kennis steeds verder uitgebreid en verdiept. “Vinçotte is één van de partners van EDF op vlak van Niet-Destructief Onderzoek (NDO)”, vertelt Grégory Gourdin, Commercial Manager NDO bij Vinçotte. “Door middel van automatisch ultrasoon onderzoek controleren we de krimpringen van de alternatoren. Dit systeem wordt ook wel Ringfox genoemd.”

De samenwerking tussen EDF en Vinçotte werd gestart in 2004. “Het aanbod van Vinçotte beantwoordt het beste aan onze noden”, stelt Olivier Gourdin, pilote d’activités bij EDF-CEIDRE (equivalent van Authorized Inspection Agency in België).

“Ze hebben bovendien een ruime kennis en gekende reputatie op vlak van NDO-onderzoek in het algemeen en ultrasoon onderzoek in het bijzonder. Vinçotte ontwikkelt het controlesysteem volledig van A tot Z. Ze hebben echt een globale kennis — zij doen de conceptualisatie, maken hun eigen machines, ... Kortom, ze zijn zeer gekwalificeerd en kennen hun werkwijze door en door. Dat wordt ten zeerste geapprecieerd.” 

“Een inspectie heeft steeds tot doel om samen te werken en vooruitgang te boeken."

- Olivier Gourdin,
pilote d’activités bij EDF-CEIDRE 

De kernrol van Vinçotte bij EDF

“EDF heeft ons de controle over de kern- centrales toevertrouwd en wij moeten eigenlijk aantonen dat we gekwalificeerd zijn”, legt Grégory uit. “Dit wil zeggen, aantonen dat we technisch competent zijn en dat we kunnen interveniëren in alle klassieke en kerncentrales van EDF wereldwijd.” EDF controleert ook nauwgezet of zijn dienstverleners beant- woorden aan de vereiste criteria en of de voorgelegde resultaten geen fouten bevatten en correct geïnterpreteerd worden. Begin februari 2014 voerde EDF, op initiatief van Vinçotte, een audit uit. “Zij vroegen ons om een herkwalificatie te doen van hun Ringfox systeem”, vertelt Olivier. “Dit systeem is helemaal nieuw voor ons en deze audit gaf ons de kans om deze werkwijze en de performantie ervan in kaart te brengen, kennis te maken met het reilen en zeilen binnen het bedrijf en ervaringen uit te wisselen over het onderzoek en onze samen- werking.”

“Het systeem ‘Ringfox’ is momenteel het enige gekwalificeerde systeem voor de controle van krimpringen bij EDF”, zegt Grégory met enige trots. “Tijdens de laatste consultatie waren er vijftien bedrijven in de running en Vinçotte is tot op vandaag de enige leverancier die zich heeft kunnen kwalificeren voor dit type van controle.”

Transparantie, de kern van een innovatieve samenwerking

“Wat me vooral opviel bij Vinçotte is hun transparantie ten opzichte van EDF”, zegt Olivier. “Het is echt een meerwaarde te kunnen samenwerken met een dienst- verlener die heel open is, die antwoordt op onze vragen en die altijd beschikbaar is.Bij ons kan je meer spreken in termen van een samenwerking, dan van een inspectie.”

“We hebben een enorme expertise en ervaring in dit domein, wat ons ook toelaat om een echte dialoog te voeren en een partnership aan te gaan met EDF”, stelt Grégory. “Onze afdeling ‘innovatie en ontwikkeling’ gaat steeds op zoek naar de meest geavanceerde NDO-tech- nieken, wat ons in staat stelt onze werkwijze continu te verbeteren.” Olivier vult aan: “Een inspectie heeft steeds tot doel om samen te werken en vooruitgang te boeken. Als we zien dat alles goed loopt, dan is dat perfect. Is dat niet het geval, dan zijn wij er om te helpen en ervoor te zorgen dat het wel goed loopt.” 

“We hebben een enorme expertise en ervaring in dit domein, wat ons ook toelaat om een echte dialoog te voeren en een partnership aan te gaan.”

- Grégory Gourdin,
Commercial Manager NDO bij Vinçotte 

EDF

  • Hoofdzetel: Frankrijk

  • Aantal medewerkers: 159.740 over de hele wereld

  • Klanten: 39,3 miljoen wereldwijd

  • R&D budget: 523 miljoen euro 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en we houden u up-to-date!

Inschrijven