10 januari Actualiteit , Oplossingen

Duurzaamheid bij Vinçotte

Streven naar een duurzame samenleving zit in ons DNA. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ligt zowel in ons hoger doel als in onze dagelijkse activiteiten.

We bieden veel diensten aan op vlak van duurzaamheid. We hebben een team van sectorexperten die uw specifieke duurzaamheidsuitdagingen perfect begrijpen en u kunnen u helpen om duurzamer te produceren, te bouwen, te transporteren, etc. Ontdek deze diensten hier:

Bij Vinçotte vinden we het ook erg belangrijk om zelf ons steentje bij de dragen aan een duurzame samenleving en dit te verankeren in onze eigen manier van werken. Met ons beleid van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen geven we duidelijk uiting aan onze waarden & ambities.

MVO - waar gaat het om? #

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), ook bekend als Corporate Social Responsibility (CSR), wordt gedefinieerd als de vrijwillige integratie door bedrijven van sociale en milieuoverwegingen in hun bedrijfsactiviteiten en hun relaties met stakeholders.

Met andere woorden, MVO is de bijdrage van bedrijven aan de uitdagingen van duurzame ontwikkeling.

Een bedrijf dat MVO toepast zal daarom proberen een positief effect op de samenleving te hebben en tegelijkertijd economisch levensvatbaar te zijn.

Onze MVO Focuspunten #