CO2Logic versterkt CO2 Neutraal label om klimaatintegriteit te garanderen

In een belangrijke zet om transparantie en wetenschappelijke nauwkeurigheid in klimaatactie te bevorderen, heeft CO2logic, een onderdeel van South Pole, onlangs zijn CO2 Neutral label ge-upgrade.

Deze verbetering benadrukt de noodzaak van ambitieuze maatregelen om het doel van het Akkoord van Parijs te bereiken om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau.

Het vernieuwde CO2 Neutral label bevat strenge criteria en vereist daarmee uitgebreide beoordelingen van koolstofvoetafdrukken, rigoureuze emissiereductie-strategieën en geloofwaardige compensatie voor onvermijdelijke emissies. CO2logic heeft samengewerkt met Vinçotte, als de toonaangevende onafhankelijke certificeringsinstantie in België, om de robuustheid en geloofwaardigheid van het label te garanderen.

De consultants van CO2logic en het CO2 Neutral-team hebben een centrale rol gespeeld bij de ontwikkeling en implementatie van deze verbeteringen om echte klimaatactie te garanderen, waardoor de positie van het label als gouden standaard in klimaatneutraliteitscertificering is verstevigd.