AZ ZENO bouwt op Vinçotte!

Sinds april 2018 is het nieuwbouwziekenhuis AZ ZENO te Knokke-Heist in gebruik. Dit architecturaal prestigeproject beslaat een oppervlakte van maar liefst 52 500 m2 en biedt plaats aan 324 bedden. Zo’n ambitieus staaltje bouwwerk vraagt om een optimale opvolging. AZ Zeno vroeg aan Vinçotte om alles in veilige banen te leiden.

Vinçotte werd al tijdens de conceptfase van de nieuwbouw (in 2014) betrokken bij het project. We werden betrokken bij de principiële goedkeuring van de ontwerpplannen van bepaalde technische installaties en stuurden ook bij waar nodig. Bovendien controleerden we de indienststelling van de elektrische laag- en hoogspanningsinstallatie, de veiligheidsverlichting en de branddetectie van het gebouw met de vooropgestelde brandscenario’s. Zo stond Vinçotte ook in voor het keuren van o.a. de noodstroomvoorziening, de verschillende medische ruimtes, de brandbestrijdingsmiddellen, de verschillende gasinstallaties en voerden we ook de VLAREM-keuring uit.

Vanaf de start van het project werd alles correct en tot in de puntjes opgevolgd waardoor de kans op afkeuringen in een later stadium beduidend kleiner werd. Op die manier konden eindverslagen op het einde van de rit vlotter voorgelegd worden aan de betrokken partijen, zoals de brandweer, en gingen we samen voor niets minder dan een A-attest.

AZ Zeno besloot samen te werken met Vinçotte door onze referenties in de ziekenhuissector (AZ Groeninge in Kortrijk, AZ Damiaan in Oostende , AZ Alma in Eeklo, …) én omdat we bekend staan als betrouwbare partner. En net die betrouwbaarheid is één van de belangrijkste factoren in de ziekenhuissector. De specifieke architectuur is zodanig complex waardoor er heel wat expertise vereist is en onze inspecteurs op de hoogte moeten zijn van de volledige indeling-brandcompartimentering van het gebouw. Doordat AZ Zeno op ons kan bouwen, kunnen de werknemers en patiënten van het ziekenhuis ook heel wat geruster zijn.

Meer weten over Vinçotte Building?

In welke fase uw gebouw ook is. Ontwerp, constructie, beheer, renovatie, afbraak. Bij de gespecialiseerde business unit Building kan u steeds terecht voor advies, begeleiding, keuringen en controles

Contact